PERSBERICHT - Start besprekingen om tot nieuw college van B&W van de gemeente Sluis te komen

Gisteren, donderdag 18 januari 2024, zijn de besprekingen gestart van de raadsfracties van Sluis Lokaal, VVD en CDA onder leiding van Bas Eenhoorn. Het was een verkennend gesprek dat een open en constructief karakter had.

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn draagvlak in de raad voor het nieuwe college, de verbinding met de fracties, die (nu nog) niet aan tafel zitten, het aantal wethouders, dat gezien de bestuurlijke vraagstukken van de gemeente Sluis nuttig en nodig is, en een eerste inzicht in de stand van zaken van de doelstellingen uit het huidige coalitieakkoord.  

Volgende week worden de gesprekken met voortvarendheid voortgezet. De drie delegaties zullen zich dan vooral richten op die zaken, die in de resterende periode alle aandacht van het college van B&W zullen vragen. Vertrouwen is het sleutelwoord om met elkaar in Sluis toekomst vast aan de slag te kunnen. Dat vertrouwen is gisteren naar elkaar uitgesproken.