PERSBERICHT - Toelichting op het addendum “Ruimte voor keuzes”

Gisterenavond heeft de formateur, dhr. Eenhoorn, raadsbreed een toelichting gegeven op het addendum dat de formerende partijen in de gemeente Sluis hebben opgesteld. Het addendum is een aanvulling op het coalitieakkoord van 2022. Zie bijlage.

Alle raadsleden/fracties kunnen tot 20 februari a.s. hun reacties/aanvullingen kenbaar maken.  Op 5 maart a.s. zal het addendum “Ruimte voor keuzes” in de besluitvormende raadsvergadering, in een openbaar debat, worden besproken.

Het addendum