Kabelgoottegels

Het aantal elektrische auto's in onze gemeente stijgt. Heeft u ook een elektrische auto? Dan is het fijn als u uw voertuig op de eigen oprit of dichtbij huis kunt opladen. Daar is wel een kabel voor nodig. En juist die zorgt mogelijk voor gevaarlijke situaties op de stoep. In het huidige beleid is het dan ook niet toegestaan om een kabel vanuit uw huis of ander gebouw over de openbare weg uit te rollen. Ook het plaatsen van private palen in het openbaar gebied met voeding vanuit de eigen woning (de zogenoemde verlengd private palen) kan niet. Met de start van een proefproject probeert de gemeente Sluis u wel een optie te bieden. 

Want tijden veranderen  

De tijd staat niet stil en allerlei ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Het leveren van elektriciteit aan het stroomnet levert daarbij steeds minder op. Veel interessanter en voordeliger is het om met opgewekte stroom van uw eigen zonnepanelen de auto op te laden. Het liefst natuurlijk op de oprit of dichtbij huis. Met speciale kabelgoottegels kan dit op een veilige manier.  

Probeer ook zo'n gratis kabelgoottegel  

Daarom starten we dit proefproject per direct. Het duurt één jaar. De kabelgoottegels (en eventueel halve stoeptegels) mag u gratis gebruiken. Ze blijven wel ons eigendom. Het vervangen van oude stoeptegels door de kabelgoottegels doet u zelf. U bent ook verantwoordelijk voor het gebruik van de kabel in het openbaar gebied. Meldt u zich aan voor gratis kabelgoottegels? Dan gaat u ook akkoord met de voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Voorwaarden
 • De parkeerplaats tegenover de voordeur van de bewoner begrenst aan de stoep (niet aan een gras- of groenstrook, weg of fietspad);
 • De parkeerplaats blijft door iedereen te gebruiken en is niet te claimen. Na gebruik ruimt de bewoner de kabel op;
 • Bewoners die op eigen terrein (bijvoorbeeld een oprit of garage) kunnen opladen, komen niet in aanmerking;
 • De stoep bestaat uit stoeptegels (niet uit klinkers);
 • De gemeente stelt de tegels beschikbaar en blijft eigenaar;
 • De bewoner vervangt zelf de oude stoeptegels door kabelgoottegels. Let op! Kabelgoottegels zijn iets dikker dan gewone stoeptegels. Zorg na aanleg dat de stoep weer gelijk doorloopt en er geen opstaande rand ontstaat. De oude stoeptegels worden weer door de gemeente opgehaald;
 • Wanneer de tegels niet meer nodig zijn, laat u dat aan ons weten. De bewoner vervangt zelf de kabelgoottegels door stoeptegels (beschikbaar bij de gemeente); 
 • Er mag geen elektrische kabel over de openbare weg worden neergelegd;
 • De elektrische kabel moet in goede staat zijn;
 • De kabel wordt op deugdelijke wijze afgedekt met de kabelmat, zodat andere gebruikers van het voetpad geen hinder ondervinden en hier niet over kunnen struikelen. Eigenaar van de kabel blijft te allen tijde verantwoordelijk. Bij eventueel schade of letsel (bijvoorbeeld als een voorbijganger struikelt), is de eigenaar van de kabel verantwoordelijk;
 • De elektrische kabel is in goede staat, gekeurd en onbeschadigd en na gebruik ruimt u de kabel op; 
 • De elektrische kabel is geschikt voor het elektrisch opladen van uw voortuig. De elektrische installatie waar uw laadkabel aan wordt gekoppeld voldoet aan artikel 3.106 Besluit Bouwwerken Leefomgeving (uw aansluiting is door een erkende installateur opgeleverd); 
 • In het geval dat het gebruik van de kabelgoottegel leidt tot immateriële of materiële schade bij derden, bent u daarvoor aansprakelijk. U vrijwaart de gemeente voor aansprakelijkheid en schade.  
 • Wanneer de straat opengebroken moet worden voor werkzaamheden, kunt u geen gebruikmaken van de stroom uit uw eigen huis voor het opladen van uw auto. De gemeente is hiervoor niet aansprakelijk;
 • Bij een complete herinrichting van de straat, wordt geen rekening gehouden met de tegels. Het kan zo zijn dat u na een herinrichting geen gebruik meer kunt maken van de tegels, omdat bijvoorbeeld de parkeervakken op een andere plek zijn aangelegd;
 • U weet hoe u thuis veilig uw auto kunt opladen. Lees dit op de website van Milieu Centraal.

Direct aanvragen 

Heeft u een elektrische auto en wilt u graag meedoen aan dit proefproject? Meld u zich dan aan via onderstaande knop. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd krijgt u een bevestiging en een reserveringsbon voor het ophalen van de kabelgoottegels op de gemeentewerkplaats in Oostburg. Na aanleg van de kabelgoottegels halen onze collega's van Gemeentewerken de oude stoeptegels bij u op en controleren of de vervangende tegels veilig zijn gelegd. Zij maken hierbij foto’s.   

Aanvraagformulier kabelgoottegels

Monitoren 

Gedurende de proef worden alle ervaringen, meldingen en klachten genoteerd en gemonitord. Na zes maanden evalueren we tussentijds.