Aanvraagformulier kabelgoottegels

Voorwaarden en gegevens

Velden met een * zijn verplicht.

De gemeente start een proef met een nieuw soort kabelgoot. Door de aanleg van deze kabelgoot kunt u uw elektrische auto voor uw huis opladen met de opgewekte stroom van zonnepanelen.

Voorwaarden
 • De parkeerplaats tegenover de voordeur van de bewoner begrenst aan de stoep (niet aan een gras- of groenstrook, weg of fietspad);
 • De parkeerplaats blijft door iedereen te gebruiken en is niet te claimen. Na gebruik ruimt de bewoner de kabel op;
 • Bewoners die op eigen terrein (bijvoorbeeld een oprit of garage) kunnen opladen, komen niet in aanmerking;
 • De stoep bestaat uit stoeptegels (niet uit klinkers);
 • De gemeente stelt de tegels beschikbaar en blijft eigenaar;
 • De bewoner vervangt zelf de oude stoeptegels door kabelgoottegels. Let op! Kabelgoottegels zijn iets dikker dan gewone stoeptegels. Zorg na aanleg dat de stoep weer gelijk doorloopt en er geen opstaande rand ontstaat. De oude stoeptegels worden weer door de gemeente opgehaald;
 • Wanneer de tegels niet meer nodig zijn, laat u dat aan ons weten. De bewoner vervangt zelf de kabelgoottegels door stoeptegels (beschikbaar bij de gemeente); 
 • Er mag geen elektrische kabel over de openbare weg worden neergelegd;
 • De elektrische kabel moet in goede staat zijn;
 • De kabel wordt op deugdelijke wijze afgedekt met de kabelmat, zodat andere gebruikers van het voetpad geen hinder ondervinden en hier niet over kunnen struikelen. Eigenaar van de kabel blijft te allen tijde verantwoordelijk. Bij eventueel schade of letsel (bijvoorbeeld als een voorbijganger struikelt), is de eigenaar van de kabel verantwoordelijk;
 • De elektrische kabel is in goede staat, gekeurd en onbeschadigd en na gebruik ruimt u de kabel op; 
 • De elektrische kabel is geschikt voor het elektrisch opladen van uw voortuig. De elektrische installatie waar uw laadkabel aan wordt gekoppeld voldoet aan artikel 3.106 Besluit Bouwwerken Leefomgeving (uw aansluiting is door een erkende installateur opgeleverd); 
 • In het geval dat het gebruik van de kabelgoottegel leidt tot immateriële of materiële schade bij derden, bent u daarvoor aansprakelijk. U vrijwaart de gemeente voor aansprakelijkheid en schade.  
 • Wanneer de straat opengebroken moet worden voor werkzaamheden, kunt u geen gebruikmaken van de stroom uit uw eigen huis voor het opladen van uw auto. De gemeente is hiervoor niet aansprakelijk;
 • Bij een complete herinrichting van de straat, wordt geen rekening gehouden met de tegels. Het kan zo zijn dat u na een herinrichting geen gebruik meer kunt maken van de tegels, omdat bijvoorbeeld de parkeervakken op een andere plek zijn aangelegd;
 • U weet hoe u thuis veilig uw auto kunt opladen. Lees dit op de website van Milieu Centraal.
Verplichte vraag: Ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

Uw gegevens

Vul uw voornamen in.
Vul uw tussenvoegsel(s) in.
Vul uw achternaam in.
Vul uw straatnaam in.
Een huisnummer bestaat alleen uit cijfers.
Vul uw huisnummertoevoeging in.
Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Vul uw woonplaats in

Contactgegevens

Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl
Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.

Documenten

Om de aanvraag voor de kabelgoottegels te beoordelen hebben wij een foto nodig waarop uw voordeur, de stoep en de parkeerplaats zichtbaar zijn.

Bijlages toevoegen