Veelgestelde vragen gladheidbestrijding

Waar strooit de gemeente?

De gemeente zorgt voor de gladheidbestrijding binnen de bebouwde kom. Maar waar wordt nu precies gestrooid? Dat is aangegeven op de (digitale) plattegronden die u kunt raadplegen op onze website. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk inwoners binnen een afstand van maximaal 200 meter van een gestrooide weg wonen. We kunnen echter niet overal strooien. Bij het samenstellen van de routes is er zoveel mogelijk rekening gehouden met locaties van bijvoorbeeld openbare gebouwen, verzorgingshuizen en het ziekenhuis. Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap strooien preventief de hoofdwegen in het buitengebied maar komen soms ook een stukje door de kernen. Het komt dus voor dat er op verschillende tijdstippen wordt gestrooid. De routes zijn wel op elkaar afgestemd zodat er geen dubbel werk wordt gedaan.

Nu u weet wat u van ons mag verwachten, doen we graag een beroep op u. Wilt u de stoep voor uw eigen woning sneeuwvrij maken en houden? De gemeente stelt geen wegenzout beschikbaar maar strooizout is te koop bij diverse winkels in de gemeente.

Weggebruikers moeten hun rijgedrag aanpassen aan de weersomstandigheden. Ook is het belangrijk dat voertuigen klaar zijn voor de winter. Denk hierbij aan goed werkende verlichting, de juiste bandenspanning en eventueel winterbanden.

Onder bepaalde omstandigheden kan er besloten worden om de overige straten in de bebouwde kom eveneens te strooien via alternatieve strooiroutes. 

Waarom strooit de gemeente niet in alle straten?

De gemeente zorgt voor de gladheidbestrijding binnen de bebouwde kom. We kunnen niet overal strooien. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk inwoners binnen een afstand van maximaal 200 meter van een gestrooide weg wonen. De strooiroutes die nu vooral over de belangrijkste wegen en fietspaden gaan, zijn nu al zo’n 120 kilometer lang. Voor de gladheidbestrijding worden relatief veel voertuigen en medewerkers van Gemeentewerken ingezet. Er is gekozen om daar te strooien waar het meeste verkeer langskomt en waar openbaar vervoer of hulpdiensten gebruik van maken. Strooizout is het meest effectief op wegen die intensief worden gebruikt. Als in alle straten gestrooid zou worden heeft de gladheidbestrijding aanmerkelijk minder effect omdat in veel straten het zout niet snel genoeg wordt 'ingereden'. Dit kan betekenen dat in winterse perioden, bij vorst en sneeuwval, uw gebruikelijke route niet de meest veilige is en een kleine omweg noodzakelijk is.

Strooit de gemeente op fietspaden?

De gemeente strooit alleen op de hoofdfietsroutes, zoals die zijn aangegeven op de plattegronden. Deze kaarten kunt u digitaal raadplegen via www.gemeentesluis.nl > Leven, Wonen & Werken > gladheidbestrijding. 

Strooit de gemeente op voetpaden?

De handmatige gladheidbestrijding wordt bestreden met de capaciteit die voor handen is (deze is zeer beperkt). Hiermee wordt gestart op werkdagen en bij daglicht. De gladheidscoördinator beslist wanneer de handmatige gladheidbestrijding wordt opgestart. De handmatige gladheidbestrijding richt zich vooral op voetgangers en betreffen: trottoirs nabij gemeentehuis en bushalten, markten en verhardingen rondom parkeermeters.

Waarom vegen veel mensen hun stoep niet, is dit niet meer verplicht?

Jaren geleden was het sneeuwvrij houden van de eigen stoep verplicht en stond dit in de zogeheten Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente. Inmiddels is deze bepaling eruit gehaald omdat deze niet goed te handhaven was en omdat de regelgeving gewijzigd is. De gemeente mag het sneeuwvrij maken van een deel van de stoep wel aan burgers vragen maar niet wettelijk opleggen. Hulp kunnen we echter altijd gebruiken. 

Waarom wordt er geen gratis zout verstrekt?

Vanwege toenmalig dreigend zouttekort, distributieproblemen en het verdwijnen van grote hoeveelheden strooizout in korte tijd is begin 2010 besloten om het gratis verstrekken van strooizout te stoppen. Het gratis verstrekken ervan is bovendien oneerlijke concurrentie voor het bedrijfsleven.