Klimaatdoelen en visie

Het klimaat verandert! Met elkaar moeten we deze klimaatverandering tegengaan. Dat is belangrijk voor mens, milieu en natuur. Daarover zijn afspraken gemaakt, zoals in het Klimaatakkoord van Parijs. De overgang naar duurzame energie pakken we Zeeuws breed op via de Regionale Energiestrategie (RES). Ook in West Zeeuws-Vlaanderen moeten we duurzamer denken en doen. Onze ambities staan in de visie Krachtig Verbonden (PDF)

De overgang naar duurzame energie pakken we Zeeuws breed op via de Regionale Energiestrategie (RES). Ook in West Zeeuws-Vlaanderen moeten we duurzamer denken en doen. Onze ambities staan in de visie Krachtig Verbonden (PDF)

Klimaatakkoord van Parijs 

In dit klimaatakkoord is de afspraak gemaakt om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot maximaal 2 graden. Dat is nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050. Dat bereiken we onder andere door over te stappen van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. In het Klimaatakkoord zijn de maatregelen en afspraken voor deze energietransitie vastgelegd.

Regionale Energiestrategie 

De overgang naar duurzame energie is een grote opdracht die Zeeuws breed wordt opgepakt. Verschillende partijen werkten in 2018 en 2019 samen aan een Regionale Energiestrategie (RES) voor Zeeland. Onder de naam Zeeuws Energieakkoord stelden deze partijen een plan op voor een energieneutraal Zeeland. 

Visie Krachtig Verbonden 

De gemeente Sluis pakt duurzaamheid actief op volgens de visie Krachtig Verbonden. In deze visie staan onze ambities en doelstellingen verwoord om duurzamer en energiezuiniger te gaan wonen, werken en leven in de gemeente Sluis. Zo vindt de gemeente draagvlak van inwoners voor duurzaamheidsinitiatieven belangrijk. 

Visie Krachtig verbonden (PDF)