Geveltuin

Naast het openbaar groen zorgen ook groene tuinen voor een prettig woonklimaat. Maar niet iedereen in de gemeente Sluis heeft een voortuin. Sommige woningen grenzen direct aan de (stenen) stoep, waardoor er weinig groen in de straat is. Heeft u geen voortuin en wilt u uw woning én de straat opfleuren? Denk dan eens aan een geveltuin.

De ‘Beleidsregels geveltuinen Sluis’ zijn op overheid.nl na te lezen. In het kort komt het hier neer:

Wat is een geveltuin?

Een geveltuin is een strook grond die tegen de voorgevel van uw woning ligt. Deze strook ligt in de openbare ruimte. Een geveltuin is 45 cm (1,5 stoeptegel) breed en maximaal de breedte van de gevel. U bent zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud.

 • De voordelen van een geveltuin:
 • Het fleurt uw woning én de straat op;
 • Het zorgt voor een groenere en gezondere leefomgeving;
 • Het zorgt ervoor dat regenwater beter wegloopt;
 • De planten en bloemen trekken allerlei kleine dieren en vogels aan;
 • Een geveltuintje houdt minder warmte vast dan tegels of beton.
Hoe werkt het?

Voor de geveltuin hanteren wij de volgende spelregels:

 • Een geveltuin mag maximaal 45 cm (anderhalve stoeptegel) diep zijn en u mag niet dieper dan 30 cm de grond in, in verband met ondergrondse kabels en leidingen;
 • Zorg voor beplanting die binnen het te planten vak blijft. Overhangend en stekelig groen hindert voetgangers;
 • Van de verwijderde stoeptegels kan een opstaande rand langs de geveltuin gemaakt worden. Zo verzakt de stoep niet. Heeft uw stoep klinkers in plaats van tegels? Breng dan een opsluitband aan. Deze zijn te halen bij de gemeentelijke werkplaats in Oostburg na toestemming van de gemeente. Toestemming kunt u opvragen bij duurzaam@gemeentesluis.nl;
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin;
 • Snoei overhangende planten op tijd bij;
 • De grond blijft in eigendom van de gemeente;
 • Tussen de rand van de geveltuin en de rand van de stoep moet minimaal 1,50 m vrijgehouden worden om te lopen;
 • Let op! Als u gaat verhuizen, moet u zelf de geveltuin weer verwijderen en de straat herstellen, tenzij de volgende bewoner de geveltuin van u overneemt; 
 • Let op! De gemeente of nutsbedrijven moeten wel eens werkzaamheden verrichten aan kabels en leidingen onder uw geveltuin. Meestal ontvangt u voordat de werkzaamheden beginnen en brief met een omschrijving van het werk en een planning. Dan kunt u eventueel uw planten uitgraven en na de werkzaamheden weer terug planten. De gemeente en nutsbedrijven kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke beschadiging of tijdelijke verwijdering van uw planten.

Vergeet niet de verwijderde tegels aan te melden bij het NK Tegelwippen. 

Welke beplanting?

Bij de keuze van uw planten houdt u rekening met het volgende:

 • De plaats van uw geveltuin, zon of schaduw;
 • Plant u klimplanten? Bind deze dan op tegen de muur of aan een hekwerkje;
 • Plant in verband met beperkte ruimte geen bomen of grote heesters;
 • Plant ook geen planten met doornen. Voorbijgangers kunnen zich hieraan bezeren.