Duurzaam denken en doen

Energie

Een duurzamere wereld bereiken we door te besparen op energieverbruik. Alles wat je aan energie bespaart, hoef je niet meer op te wekken. Energiezuinig en duurzaam wonen verlaagt kosten, biedt comfort en heeft een positieve invloed op het klimaat (minder CO2-uitstoot). Als gemeente verlagen we het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen. Ook letten we bij het verlenen van vergunningen op toepassing van energiebesparende maatregelen. Als inwoner en ondernemer kunt u ook veel doen. Alle kleine beetjes helpen! De overheid stimuleert u graag met verschillende subsidiemogelijkheden.

Maak Sluis energiezuinig!

Voor woningeigenaren is het vaak lastig om te bepalen hoe u uw woning het slimst kunt verduurzamen. Isoleren, zonnepanelen, warmtepomp… Welke mogelijkheden zijn er? In welke volgorde en door welke partijen kunnen de maatregelen het beste uitgevoerd worden? Welke kosten komen er bij kijken en welke subsidies zijn er? Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland helpen! 

Duurzaam Bouwloket 

Duurzaam Bouwloket is het onafhankelijke energieloket van de gemeente Sluis. Op deze website kunt u terecht met alle vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden. Voor het aanvragen van advies verwijst het loket u onder andere door naar Energiek Zeeland. Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland vullen elkaar dan ook aan, waardoor u optimaal geholpen kunt worden bij het verduurzamen van uw woning.  

Heb je vragen of opzoek naar persoonlijk advies? Vul dan het contactformulier in of bel 0117 20 80 00.

Energiek Zeeland 

Energiek Zeeland informeert woningeigenaren en geeft onafhankelijk en integraal advies. Via dit energieloket kunt u Zeeuwse energieambassadeurs inschakelen, die samen met u een uniek plan voor het verduurzamen van uw woning maken. Het is geen verplichting, maar u kunt onder meer via Energiek Zeeland met dit unieke plan offertes opvragen bij een reeks Zeeuwse aannemers en installateurs waarmee Energiek Zeeland prijsafspraken heeft gemaakt. Energiek Zeeland wil hiermee bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstelling uit het Zeeuws Energieakkoord: Zeeland energieneutraal in 2045. Energiek Zeeland wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en het Ministerie van LNV.

ISDE-subsidie

U kunt als woningeigenaar beroep doen op deze subsidie voor het verduurzamen van uw woning. 

Milieu Centraal 

Milieu Centraal is de praktische gids voor elke duurzame stap. Of het nu gaat om het verduurzamen van een woning, of om iets anders. Zoals: hoe maak ik een klimaatvriendelijk gerecht? Wat is de impact van vliegen? Waar laat ik een oude videoband? En nog veel meer!

Via de website www.verbeterjehuis.nl kun je rekenvoorbeelden vinden. Deze voorbeelden geven inzicht hoe je nog meer kunt besparen! 

Samen 

Natuurlijk kunt u ook samen veel bereiken! Sluit aan bij een bewonerscoöperatie als die er is, of richt er een op samen met de buurt. Ga samen met anderen uit de straat isoleren, koop gezamenlijk een warmtepomp of maak de straat groener. De energiecoaches van Duurzaam Bouwloket helpen u graag op weg!  

Aardgasvrij

Onderdeel van energiezuiniger wonen en leven, is de overgang naar aardgasvrij. In en rondom ons huis gebruiken we dagelijks energie. Stroom om het licht aan te doen, brandstof voor de auto, aardgas om het huis te verwarmen en te koken. Dat aardgas, daar willen we vanaf. Bij het gebruik hiervan komt CO2 vrij.

Bovendien raakt aardgas op en warmt de aarde op door verbranding van aardgas. Met zware regenval en hittegolven tot gevolg. Daarom maken Zeeuwse gemeenten werk van een energie- en klimaatneutraal Zeeland en gaan we over op aardgasvrij wonen, werken en leven in 2050. Dit heeft invloed op ons allemaal, dus ook op uw leven als inwoner van de gemeente Sluis! 

Maak Sluis aardgasvrij! 

Hoe we overstappen naar een aardgasvrije gemeente, vertalen we in onze Transitievisie Warmte (PDF). De gemeenteraad van Sluis stelde deze eind december 2021 vast. Met deze visie onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om over te schakelen op schone warmtebronnen en in welke wijken en buurten het logisch is om als eerste te starten. We kijken daarbij ook naar andere plannen. Zoals de vervanging van het riool of onderhoud van de woningcorporatie aan haar gebouwen. Daarnaast is nieuwbouw altijd aardgasvrij. Dat is landelijke regelgeving. Voor nieuwbouw zijn er voldoende alternatieven om huizen te verwarmen zonder aardgas.

Meedenken 

In november 2020 vroegen we inwoners uit de gemeente Sluis via een online enquête om mee te denken over aardgasvrij wonen. Daaruit bleek dat veel inwoners weten dat we op zoek moeten naar andere, duurzame manieren van verwarmen en regelmatig hierover geïnformeerd willen worden. In juni 2021 organiseerden we een online bewonersavond over de Transitievisie Warmte. De inbreng die inwoners deze avond gaven, zijn verwerkt in de Transitievisie Warmte (PDF).

Help mee

Ook u kunt overstappen naar aardgasvrij wonen. De overstap is het makkelijkst en meest betaalbaar als u dat op een logisch moment doet en stap voor stap. Heeft u bijvoorbeeld plannen om uw keuken te verbouwen? Kies dan voor koken op inductie. Bent u van plan om uw huis te verbouwen? Neem dan meteen ook isolatie mee. Wilt u de kozijnen gaan schilderen? Kijk dan zeker of HR++ glas mogelijk is. Als u al een goed geïsoleerd huis heeft, kunt u ook nadenken over een warmtepomp. Ook kunt u zonnepanelen op uw dak leggen en uw eigen energie opwekken. Zo kunt u alvast beginnen met de voorbereidingen voor aardgasvrij wonen. De energiecoaches van Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland (de onafhankelijke energieloketten van de gemeente Sluis) helpen u graag verder! 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over aardgasvrij wonen en de Transitievisie Warmte op het overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden. Ook in de infographic 'Samen onderweg naar een aardgasvrije gemeente' (PDF) leest u meer over deze visie van de gemeente Sluis.  

Klimaat

De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en we hebben vaker te maken met extreem weer. Er zijn meer plensbuien en in hete zomers verdroogt de grond. Klimaatverandering heeft ook invloed op onze gezondheid. We willen verdere opwarming voorkomen, onder andere door zuiniger te zijn met energie.

Maak Sluis klimaatbestendig! 

Het veranderende klimaat raakt iedereen. Regionale acties van de provincie, het waterschap en gemeenten, gezamenlijke initiatieven van buurtbewoners of ondernemers; allemaal dragen we bij aan een klimaatbestendig Zeeland. Ook u kunt iets doen! 

Thema’s 

We richten ons in de klimaatadaptatie op de thema’s droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. In de Strategie klimaatadaptatie Zeeuws-Vlaanderen, die eind 2021 werd vastgesteld, staat beschreven hoe we met deze thema’s omgaan. Deze strategie vloeit voort uit de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland - KasZ. Een zo klimaat robuust mogelijke inrichting van onze infrastructuur en een prettige en gezonde leefomgeving staan in de Zeeuws-Vlaamse strategie centraal. Belangrijk daarbij is dat ook inwoners hun eigen percelen klimaat robuust inrichten. 

Help mee  

Iedere vierkante meter telt, elke kleine maatregel heeft al een groot effect! Een klimaatbestendige inrichting betekent meer groen, minder verharding, voldoende schaduw en water langer vasthouden. Maak daarom uw tuin, balkon of dakterras groener. Met planten, bomen, een vijver, een groen dak, een groene erfafscheiding, een vijver in de tuin, plantenbakken… En/of koop een regenton. Een zonnescherm, gesloten gordijnen en dichte ramen houden overdag de warmte buiten; genoeg drinken voorkomt oververhitting. En zo kunt u nog veel meer doen! 

Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee 

In Zeeland loopt de campagne ‘Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee’. Dit is een initiatief van de Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland. Op de website www.zeelandverandertmee.nl staat wat er in Zeeland al gebeurt aan klimaatadaptie en wat u zelf kunt doen.

Schone mobiliteit

Veel voertuigen maken nog gebruik van benzine of diesel. Dit zijn fossiele energiebronnen. We willen het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren. Duurzame mobiliteit is beter voor het milieu, maar ook beter voor de luchtkwaliteit en daarmee voor de gezondheid. Daarom zijn er in Nederland afspraken gemaakt voor het plaatsen van openbare laadpalen, kunt u gebruik maken van subsidieregelingen en is er een belastingvoordeel voor gebruikers van een volledig elektrische auto of motorfiets.

Laadinfrastructuur 

Voor een overzicht van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (auto’s) in de gemeente Sluis, kunt u terecht op de website www.oplaadpunten.nl. Hier kunt u als elektrische rijder onder andere terugvinden of een laadpaal bezet is. Een soortgelijk overzicht voor elektrische fietsen vindt u op www.fietsoplaadpunten.nl.

Wilt u graag in uw omgeving een laadpaal voor uw elektrische voertuig? Dan kunt u contact opnemen met één van de volgende partijen in de gemeente Sluis:

Subsidieregelingen

Om de transitie naar meer duurzame personenauto’s mogelijk te maken, is er een subsidieregeling van de Rijksoverheid waarvan u als particulier gebruik kunt maken. Dit is de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Voor ondernemers en non-profitinstellingen is er de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Deze subsidieregeling is van toepassing op de aankoop of financial lease van een volledig elektrisch voertuig, uit voertuigcategorie N1 of N2. 

Belastingvoordeel elektrisch rijden

U betaalt geen motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting) voor een volledig elektrische auto of motorfiets. Dit belastingvoordeel is verlengd tot en met 2024. De belastingdienst heeft een hulpmiddel ontwikkeld waarmee u kunt zien of het belastingvoordeel van toepassing is op het voertuig dat u in bezit heeft of van plan bent aan te schaffen. 

Circulair: afval scheiden en hergebruik van materialen

‘Circulair’ betekent ‘in een kringloop’. In de natuur zelf is geen afval. Alles wordt hergebruikt. Het heeft dan opnieuw waarde. Zo gaat het ook in een circulaire economie. In een circulaire economie worden producten en materialen opnieuw gebruikt, waardoor er minder afval is en grondstoffen niet uitgeput raken. En als we dan toch afval produceren, dan kunnen we die het beste recyclen. Daarom doen we in de gemeente Sluis actief aan afvalscheiding.

Sluis aan de bak: afval scheiden loont

Zo min mogelijk restafval is het doel! Het is belangrijk om ons aandeel restafval op stortplaatsen en in verbrandingsovens zo laag mogelijk te houden. Milieuschade en onze CO2-uitstoot houden we hierdoor laag. Dat doen we door afval goed te scheiden. Het is belangrijk dat we dat allemaal samen doen en ook precies daar waar het afval ontstaat, en dat is onder andere bij ons thuis. Het gescheiden inzamelen van afval draagt bij aan verduurzaming. Meer weten over afval scheiden en ons beleid? Kijk dan op onze pagina Sluis aan de bak

Circulair bouwen 

Bouw- en sloopmateriaal is een vaak vergeten afvalstroom. Beoordeel bij de aanschaf van nieuw bouwmateriaal de impact van productie en transport op onze planeet. Probeer zo veel mogelijk te werken met natuurlijke materialen. Ook als gemeente proberen we daar op te letten. Metalen en fossiele brandstoffen zijn materialen die minder geschikt zijn voor hergebruik. Kijk voor meer informatie en tips op www.insert.nl. Insert is een stichting die als tussenpartij fungeert voor hergebruik van kwalitatief bouwmateriaal. 

Help mee

Natuurlijk is er naast actief meedoen aan afvalscheiding en het gebruik van duurzame bouwmaterialen nog veel meer wat u kunt doen. Geef kleding een tweede leven bijvoorbeeld, voorkom voedselverspilling, koop producten zonder onnodige verpakkingsmaterialen en gebruik herbruikbare producten (denk aan tasjes, flesjes, wasbare luiers…)!