Oekraïne

Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne heeft gemeente Sluis een speciale webpagina geopend. Hierop vindt u algemene informatie en antwoorden op veel gestelde vragen uit de gemeente.

Inschrijven gevluchte Oekraïners in de Basisregistratie Personen

Mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht schrijven zich in de Basisregistratie Personen (BRP) in als inwoner van de gemeente Sluis. Hiervoor dienen zij zich allemaal (ook eventuele kinderen) in persoon te melden bij het KCC in het gemeentehuis in Oostburg. Wij vragen bij voorkeur om dit te doen van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 10.00 uur. Mocht het niet lukken op dit tijdstip, dan kan men telefonisch een afspraak maken via 0117 - 457 000.  Voorwaarde is dat ze de nationaliteit van Oekraïne bezitten en een paspoort (of eventueel een ander identiteitsdocument) kunnen tonen. Voor kinderen is deze paspoortvereiste er niet. Voor gevluchte personen uit Oekraïne van wie de gemeente de identiteit niet kan vaststellen of van wie de gemeente niet kan constateren dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben, is inschrijven (nog) niet mogelijk. Meer informatie voor deze groep volgt later. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens: Inschrijving van personen uit Oekraïne in de BRP (rvig.nl).

Webpagina actuele cijfers opvang

Op de website www.opvanginzeeland.nl ziet u de actuele cijfers over:

  • De gemeentelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Zeeland en per gemeente. De particuliere opvang is in deze cijfers niet meegenomen.
  • De opvang van asielzoekers in reguliere opvanglocaties en Zeeland.
  • Het aantal geplaatste statushouders in Zeeland.

De cijfers worden dagelijks geactualiseerd. Verder worden de capaciteit en bezetting aangeduid met de term ‘bedden’. Deze webpagina is ontwikkeld door de dertien Zeeuwse gemeenten.

Vrijwilligers

We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen helpen. Dit betreft hulp op diverse gebieden. Wilt u helpen met het klaarmaken en inrichten van tijdelijke huisvesting of wilt u gevluchte Oekraïense mensen helpen met een aantal administratieve of maatschappelijke zaken, meldt u dan via oekraine@gemeentesluis.nl

Zeeuwse noodopvang Schoneveld Breskens

Gemeente Sluis geeft namens alle dertien Zeeuwse gemeenten gehoor aan de noodoproep van de staatsecretaris om extra opvangplekken te voorzien in Zeeland. De bedoeling is dat er vanaf november Oekraïense vluchtelingen worden gehuisvest in vakantiepark EuroParcs Schoneveld te Breskens.

Tijdelijk

De druk op de vluchtelingenstroom is nog altijd hoog. De insteek van de Zeeuwse opvang in Sluis is dat er voorlopig 50 vluchtelingen worden opgevangen tot het eind van het jaar. In het oorspronkelijke verzoek van de staatssecretaris gaat het om 200 bedden voor de Oekraïense vluchtelingen voor heel Zeeland. De afspraak voor de Zeeuwse noodopvang is om de toestroom wekelijks te evalueren en vervolgens te beoordelen of het wenselijk of nodig is om al dan niet op te hogen.

Zeeuwse opvang

Het is een Zeeuwse noodvoorziening die zich vestigt in de gemeente Sluis. Dit door de praktische haalbaarheid en voorziening van een vakantiepark dat hier onze gemeente in de winterperiode voor handen is. Om de Zeeuwse opvang op korte termijn mogelijk te maken, is afgesproken dat alle dertien gemeenten hun personele capaciteit en middelen inzetten om te voldoen aan de vraag van de staatssecretaris. Daarnaast is er vanuit alle gemeenten commitment tot doorplaatsing tot plekken elders in Zeeland. Burgemeester Marga Vermue van Sluis vertelt: “Ondanks dat het veel van onze organisatie vraagt maar mede gelet op de nodige ervaring die we al hebben opgedaan met de andere opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente willen we onze gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen. Wel hebben wij uitdrukkelijk verzocht om de opvang geleidelijk open te stellen en de toestroom grondig te evalueren op vraag en noodzaak.”

Spreekuur Zeeuwse noodopvang Schoneveld

Heeft u specifieke vragen over de opvang van vluchtelingen in de Zeeuwse Noodopvang te Schoneveld? Kom dan naar ons spreekuur. Wilt u hier gebruik van maken? Mail dan even naar Oekraine@gemeentesluis.nl. Het eerste spreekuur vindt plaats in de middag op woensdag 1 november 2023. Andere momenten worden op een later tijdstip bekend gemaakt. 

Veel gestelde vragen

Daarnaast hebben we een lijst met veel gestelde vragen voor u gemaakt. Vragen die inwoners de afgelopen week aan ons stelden.

Veel gestelde vragen

Heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar oekraine@gemeentesluis.nl