Wmo-vervoer wordt onder voorwaarden weer opgestart per 1 juni

Nu de samenleving geleidelijk weer op gang komt, neemt de vraag naar Wmo-vervoer sterk toe.
Daarom is het vanaf 1 juni voor Zeeuwse pashouders weer mogelijk om - onder voorwaarden - gebruik te maken van Wmo-vervoer.
In verband met de coronacrisis kon men vanaf 25 maart alleen gebruik maken van Wmo-vervoer voor strikt noodzakelijke ritten: bezoeken aan huisarts, ziekenhuis of supermarkt.
Uiteraard worden er in het Wmo-vervoer de nodige beschermende maatregelen getroffen, te meer ook omdat de 1,5-meter afstand in een voertuig onmogelijk te realiseren is.
Zo moeten chauffeur en passagier beiden een mondkapje dragen.
Voor de passagier geldt dat deze zelf voor een niet-medisch mondkapje moet zorgen.
Omdat er per personenvoertuig slechts één klant kan worden vervoerd (per bus twee klanten) en er geen extra capaciteit aan voertuigen en chauffeurs beschikbaar is, gelden onderstaande voorwaarden:

 • Er worden alleen ritten gereden tussen 7.00 en 19.00 uur.
  Hierdoor kan de beschikbare capaciteit die normaal gesproken in de avond wordt ingezet verplaatst worden naar de (mid)dag.
 • De vooraanmeldtijd voor het bestellen van een rit bij de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland (GVZ) wordt aangepast van een uur naar minimaal 24 uur.
  Door het verruimen van de vooraanmeldtijd kan er vooruit worden gepland en is er beter inzicht in de nog beschikbare vervoerscapaciteit voor de volgende dag.
  Hierdoor heeft de klant ook vroegtijdig helderheid over de mogelijkheid om te reizen en kunnen ook alternatieve reistijden door de GVZ worden aangeboden.
 • Er vindt prioriteitsstelling plaats op ritboekingen en planning.
  (Medisch) noodzakelijke ritten krijgen altijd voorrang.
 • Specifieke vervoersindicaties zijn vooralsnog niet mogelijk.
  Dit eerder genomen besluit blijft vooralsnog van kracht.
  Het gaat daarbij om indicaties als: voorin taxi, geen bus en kamer-tot-kamer vervoer.

In Zeeland maken ruim 15.000 mensen gebruik van Wmo-vervoer.
Zij hebben op grond van de Wet Maatschappelijke ondersteuning van de gemeente een indicatie gekregen en zijn in het bezit van een Wmo-vervoerspas.