Archivering coronacrisis in de gemeente Sluis

Het bestrijden van de coronacrisis is de grootste uitdaging waar Nederland momenteel mee geconfronteerd wordt.
Er zijn allerlei maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
De bijzondere 1,5 meter-samenleving waarin we ons nu bevinden, zal ons lang bijblijven.
Het gemeentearchief van Sluis wil de impact en gevolgen van deze crisis op de streek vastleggen voor het nageslacht.
Daarbij roept het gemeentearchief uw hulp in.

De eerste zorg is uiteraard de gezondheid van iedereen en de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Deze uitzonderlijke periode zullen de meesten van ons nog lang herinneren: de sluiting van scholen, winkels, horeca, recreatieverblijven, instellingen, het massaal thuiswerken, lesgeven aan huis, social distancing etc.
Er wordt geschiedenis geschreven en deze herinnering willen we samen vastleggen.

Help mee om de coronacrisis te documenteren

Het gemeentearchief van Sluis verzoekt alle stads- en dorpsraden, organisaties, verenigingen, kerken en andere instanties om de coronacrisis goed te documenteren.
En roept bovenstaande partijen en u, inwoner van de gemeente Sluis, op om papieren of digitale documenten over de crisis te delen met het Archief Gemeente Sluis.
Het gaat om alle documentatie met betrekking tot speciale maatregelen, liefdadigheidsacties en sociale initiatieven, specifiek voor West Zeeuws-Vlaanderen.
Uiteraard worden de documenten onder restrictie opgenomen in het gemeentearchief en niet zonder toestemming openbaar gemaakt.
 

Hoe kunt u documenten aanleveren?

Voor vragen, opmerkingen of het aanleveren van digitale informatie kunt u een mail sturen naar archief@gemeentesluis.nl.
Papieren stukken kunt u na de crisis persoonlijk afgeven bij de gemeente Sluis of kunnen wij te zijner tijd bij u ophalen.
Eventueel kunt u ook stukken in een envelop t.a.v. Archief Gemeente Sluis in de brievenbus aan de ingang van het gemeentehuis (Nieuwstraat 22) aanleveren of per post versturen naar Archief Gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.