Verkiezingen

Op 15 maart 2023 vinden in Nederland de Waterschapsverkiezingen én de Provinciale Staten verkiezingen plaats. Op deze pagina vindt u informatie over deze verkiezingen. 

Uitslagen Waterschapsverkiezingen

De voorlopige uitslagen van de Waterschapsverkiezingen kunt u hier raadplegen.

Voorlopige uitslag Waterschapsverkiezingen

Proces verbaal Waterschapsverkiezingen

Verslag controletelling Waterschappen

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen
Wie mogen er stemmen?

Bij de Provinciale Staten verkiezingen van Zeeland mag iedereen stemmen, die:

 • niet is uitgesloten van het kiesrecht.
 • op 30 januari 2023 inwoner was van de provincie Zeeland.
 • de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • op 15 maart 2023 achttien jaar of ouder is.

Bij de verkiezingen van het waterschap Scheldestromen mag iedereen stemmen, die:

 • niet is uitgesloten van het kiesrecht.
 • op 30 januari 2023 inwoner was van de provincie Zeeland (waterschap Scheldestromen).
 • op 15 maart 2023 achttien jaar of ouder is.
 • Nederlander of EU onderdaan is. Ook niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning zijn voor deze verkiezing kiesgerechtigd.

De stempassen voor beide verkiezingen verzenden we tegelijk. In onze gemeente vallen de stempassen rond 24 februari 2023 in de brievenbus. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

Identiteitsbewijs niet vergeten

Bij het stemmen moet u zichzelf kunnen identificeren. Naast uw stempas neemt u dus ook een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) mee. Dat mag 15 maart 2023 maximaal vijf jaar zijn verlopen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.

Op wie kunt u stemmen?

Op 3 februari 2023 zijn de kandidatenlijsten voor beide verkiezingen bekend. De provincie en het waterschap maken die zelf bekend. Uiterlijk 13 maart 2023 ontvangt u deze ook thuis. Ook zijn de kandidatenlijsten terug te vinden op de website van de Provincie Zeeland en de website van Waterschap Scheldestromen.  

Waar kunt u stemmen?

Stemgerechtigden kunnen in elk willekeurig stembureau in de gemeente Sluis hun stem uitbrengen.

In totaal zijn er 17 stembureaus. De stembureaus zijn op woensdag 15 maart 2023 geopend van 7.30 tot 21.00 uur:

 • Oostburg - Kerkgebouw Open Haven,  Kerkplein 1
 • Oostburg - Parochiecentrum H. Eligiuskerk, Sint Eligiusplein 17    
 • Zuidzande - Dorpshuis de Zevendraaier, Dorpsstraat 6
 • Cadzand - Verenigingsgebouw Cadzand, Prinsestraat 23
 • Nieuwvliet - Dorpshuis Nieuwvliet, Sint Pieterstraat 3
 • Groede - MFC 't Torentje Groede, Monnikenstraat 2
 • Breskens - MFC De Korre, Ghistelkerke 1A
 • Breskens - Kantine V.V. Breskens, Oude Rijksweg 30 d
 • Hoofdplaat - Dorpshuis Hoofdplaat,Schoolstraat 14
 • IJzendijke - Gymzaal IJzendijke, Verlengde Molenstraat 21
 • Schoondijke - Hoofdingang Protestantse Kerk, Dorpsplein 37
 • Waterlandkerkje - Dorpshuis Waterlandkerkje, PC Boutensstraat 19
 • Aardenburg - MFC Aardenburg, Sint Bavostraat 30C
 • Sint Kruis - Dorpshuis Sint Kruis, Schoolpad 1
 • Eede - Dorpshuis Eede, Dorpsplein 3
 • Sluis - MFC De Keure, Kloosterstraat 38
 • Retranchement - Dorpshuis d’Ouwe Kerke, Dorpsstraat 16
Stempas kwijt?

Als u de stempas kwijtraakt of niet hebt ontvangen dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. 

Een schriftelijke volmacht, kiezerspas of vervangende stempas kan aangevraagd worden tot dinsdag 14 maart 2023 12.00 uur. Aanvragen kan via burgerzaken@gemeentesluis.nl of door langs te komen bij de verkiezingsbalie in het KCC: Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente in de provincie Zeeland stemmen, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. 

Een schriftelijke volmacht, kiezerspas of vervangende stempas kan aangevraagd worden tot dinsdag 14 maart 2023 12.00 uur. Aanvragen kan via burgerzaken@gemeentesluis.nl of door langs te komen bij de verkiezingsbalie in het KCC: Nieuwstraat 22 te Oostburg.

Volmacht

Als u zelf op 15 maart 2023 niet naar het stembureau kunt komen, kunt u toch stemmen. Dit kan met een volmacht. U kunt dan een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. Dat heet een volmacht. Een gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

Hoe werkt het?

Vul de achterkant van uw stempas in (bij: Volmachtbewijs). U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas. De gemachtigde moet in de gemeente Sluis wonen. Geef degene die u machtigt uw stempas mee en een kopie van uw legitimatiebewijs. Dit mag ook een digitale kopie (een foto) zijn op bijvoorbeeld een tablet of een smartphone. De pasfoto en handtekening moeten wel goed zichtbaar zijn. Het legitimatiebewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Wilt u toch zelf uw stem uitbrengen? Dan gaat u zelf stemmen met uw stempas, de volmacht mag altijd weer worden ingetrokken.

Let op: de gemachtigde moet uw stem tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Wanneer vraagt u een schriftelijke volmacht aan?

Bent u niet thuis als de stempas bij u in de bus valt? Of is er een andere reden waardoor u niet kunt wachten op de ontvangst van uw stempas? Vraag dan een schriftelijke volmacht aan. 

Let op: een schriftelijk volmacht bewijs kan niet worden ingetrokken zodra de gemeente dit heeft goedgekeurd. U kunt dan niet meer zelf stemmen.  

Een schriftelijke volmacht, kiezerspas of vervangende stempas kan aangevraagd worden tot dinsdag 14 maart 2023 12.00 uur. Aanvragen kan via burgerzaken@gemeentesluis.nl of door langs te komen bij de verkiezingsbalie in het KCC: Nieuwstraat 22 te Oostburg. 

Zitting Gemeentelijk stembureau

De gemeente Sluis stelt voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen die gehouden worden op 15 maart 2023 een Gemeentelijk Stembureau (GSB) in.

Het GSB controleert tijdens deze openbare zitting de processen-verbaal. Deze processen-verbaal zijn opgemaakt na het tellen van de stemmen van de verkiezingen op 15 maart. Na alle controles maakt de voorzitter van het GSB in het gemeentehuis de uitkomsten van de tellingen bekend. Ook wordt van elke verkiezing een proces-verbaal met de uitslagen op de website gepubliceerd. Het gemeentelijk stembureau stelt dus de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast.

Het GSB heeft zitting in het Klantencontactcentrum van de gemeente Sluis, Nieuwstraat 22 te Oostburg op donderdag 16 maart 2023 vanaf 09.00 uur.

Melden van een vermoedelijke fout in één van de processen-verbaal

Vanaf het moment dat we hier de processen-verbaal van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau hebben gepubliceerd, kan iedereen eventuele vermoedens van fouten in de processen-verbaal melden bij het Centraal Stembureau in Middelburg.

Voor een melding over de verkiezing van Provinciale Staten klik hier.

Voor een melding over de Waterschapsverkiezing klik hier.