Landelijk, regionaal en gemeentelijk

Op deze pagina vindt u een overzicht van voorzieningen en ondersteuning waar u mogelijk een beroep op kunt doen.

Per onderwerp ziet u welke maatregelen bestaan en lichten wij deze kort toe met vermelding van de betrokken instantie. Voor de details verwijzen wij u door middel van een link naar de website van de Rijksoverheid of betrokken instantie, zodat u steeds de meest actuele informatie kunt raadplegen.  

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket via ondernemen@gemeentesluis.nl of bel 140117. 

Coronavirus: financiële Regelingen Rijksoverheid

Ondernemers, werkenden en bedrijven kregen vanaf 2020 te maken met coronamaatregelen. Om hen te helpen, waren er verschillende steunmaatregelen tijdens de coronacrisis. Een aantal van deze regelingen loopt nog. Een aantal regelingen bestaan niet meer. 
Instantie: Rijksoverheid - Overzicht steun- en herstelpakket

Financieringsmogelijkheden IMPULS Zeeland

Voor ondernemers met een financieringsbehoefte bestaan via Impuls Zeeland verschillende mogelijkheden. 

Zeeuwse ondersteuning financiering / Zeeland Financial Matching

Ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen bij Impuls een voucher aanvragen waarin een deel van de kosten voor inhuur van een financieel adviseur wordt vergoed.     

Instantie: Impuls Zeeland
Contact: 0118-724900 / www.impulszeeland.nl   
Meer informatie: Zeeland FM: Vouchers voor versterken innovatievermogen | Impuls Zeeland

Fondsen voor innovatieve projecten    

Impuls biedt financiering aan Zeeuwse ondernemers uit de verblijfssector met plannen voor kwaliteitsverbetering.    

Instantie: Impuls zeeland 
Contact: www.impulszeeland.nl 
Meer informatie: www.impulszeeland.nl/investeren-in-zeeland/fondsen

Financierings- en kredietmogelijkheden

Het Rijk ondersteunt ondernemers om in aanmerking te komen voor een lening bij een financiële instantie door garantstelling via de volgende regelingen. 

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) 

Te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij jouw financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst.Instanties: Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Tridos.

Instanties: Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Tridos.    
Meer informatie: www.rvo.nl/subsidies-financiering/bmkb

Qredits 

Qredits biedt als stichting microkredieten aan voor startende en kleine ondernemers. Ondernemers kunnen gedurende 6 maanden een beroep doen op rentekorting. Ondernemers met lening Qredits kunnen 6 maanden uitstel krijgen voor aflossing.    

Instantie: Qredits 
Contactgegevens en meer informatie: www.qredits.nl 

Voorkomen van faillisement

Surseance van betalingen

Aanvragen svb voor uitstel betalingen 1,5 jaar.

Instantie: Rechtbank

Schuldsanering - Aanvragen schuldenregeling

Instantie: Gemeente Sluis
​​​​​​Kijk voor meer informatie op onze gemeentelijke pagina Schuldhulpverlening.

Time-out-arrangement en WHOA

Wet Homologatie Onderhands Akkoord is ingevoerd sedert 1-1-’21. Het doel van de WHOA is het aantal faillissementen te verminderen en werkgelegenheid te behouden. Dit wordt bereikt doordat een bedrijf – dat in de kern levensvatbaar is – haar schulden kan saneren via een dwangakkoord.    

Contact: Afspraak met schuldeisers over schuldenregeling - Zit je in zwaar weer? (kvk.nl)
Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/Time-out-arrangement (TOA)

Begeleiding en ondersteuning

Professionele coaching en advisering kan u helpen om door de coronacrisis heen te komen. 

SOS-Dockwize (editie Horeca) 

Experts ondersteunen Zeeuwse horeca ondernemers om bedrijfsmatig de corona-crisis te overleven en er sterker uit te komen. Het programma is geschikt voor zowel horecaondernemers die nú op zoek zijn naar (acute) ondersteuning om te zorgen dat ze het hoofd boven water kunnen houden, als ondernemers die willen werken aan de toekomstbestendigheid van hun (horeca)onderneming. Individuele begeleiding door team van experts met als doel/resultaat:

  • Inzicht in financiële situatie en financiële mogelijkheden
  • Handvatten en ideeën om schade te beperken en actieplan

Instantie: Dockwize
Contact: sos@dockwize.nl    
Meer informatie: www.dockwize.nl/sos 

Stichting Ondernemersklankbord

Verzorgt professionele coaching voor MKB bedrijven in financiële moeilijkheden. Gratis advies en begeleiding i.v.m. corona.    

Instantie: OKB
Contact: 070-3490600 / Info@ondernemersklankbord.nl    
Meer informatie: https://ondernemersklankbord.nl/over-okb/

Vraag en aanbod werk

Gemeenten en UWV brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk bij elkaar. Onder het project ‘aan de slag in Zeeland’ werken deze partijen nauw samen.    

Instantie: werkgeversservicepunt
Contact: ondernemers@aandeslaginzeeland.nl

Innovatievoorzieningen IMPULS Zeeland

Impuls inspireert, ondersteunt & financiert toeristische bedrijven met diverse programma’s. 

Doorontwikkelingsprogramma vrijetijdssector

Impuls organiseert digitale bijeenkomsten voor ondernemingen uit de vrijetijdssector om te inspireren over doorontwikkeling.     

Instantie: Impuls Zeeland
Contact: www.impulszeeland.nl/agenda 

Aanjaagprogramma vrijetijdssector

Impuls inspireert, ondersteunt & financiert toeristische bedrijven.    

Instantie: Impuls Zeeland
Contact: www.impulszeeland.nl/innovatievraag-toerisme 

Innovatievouchers toerisme

Toeristische bedrijven worden door middel van een innovatievoucher of expertmeeting geholpen met ontwikkeling van hun bedrijf.    

Instantie: Impuls Zeeland
Contact: www.impulszeeland.nl/innovatievouchers