Kabels en leidingen aanleggen

Alleen nuts-en telecombedrijven mogen kabels en leidingen in de grond aanleggen.
Daarvoor hebben ze toestemming van de gemeente nodig.

Regelen


Als nuts- of telecombedrijf regelt u alle meldingen en vergunningen via MOORwerkt.nl.

Wat u moet weten


De voorwaarden voor de aanleg zijn opgenomen in het handboek kabels en leidingen.
Zie ook: