Kabels en leidingen aanleggen

Alleen nuts-en telecombedrijven mogen kabels en leidingen in de grond aanleggen. Daarvoor hebben ze toestemming van de gemeente nodig.

Regelen

Als nuts- of telecombedrijf regelt u alle meldingen en vergunningen via MOORwerkt.nl.

Wat u moet weten

De voorwaarden voor de aanleg zijn opgenomen in het handboek kabels en leidingen (PDF).