Loonkostensubsidie aanvragen als werknemer

Door een ziekte of beperking is het soms lastig om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat u daardoor minder snel kunt werken. Of omdat u extra ondersteuning nodig hebt. De gemeente wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zo kan u of een werkgever subsidie aanvragen bij de gemeente, de zogenaamde loonkostensubsidie. Het is altijd de werkgever die de loonkostensubsidie ontvangt.

Wanneer kunt u loonkostensubsidie aanvragen?

Een werkgever kan loonkostensubsidie krijgen voor werknemers die in het doelgroepregister staan. Het doelgroepregister is een landelijke lijst van UWV van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers kunnen voor deze mensen subsidie, hulpmiddelen of extra ondersteuning aanvragen. Wilt u weten of u in het doelgroepenregister staat of wilt u daarin opgenomen worden? Vraag hiernaar bij uw gemeente.

U kunt loonkostensubsidie aanvragen via het aanvraagformulier (PDF).

Hoe werkt het? 

Stap 1 - Aan het werk

Als u ergens gaat werken, begint u meestal met een proefperiode. Zo kan zowel u als de werkgever ervaren of het werk bij u past. 

Stap 2 - Aanvraag subsidie

Wil uw werkgever graag dat u blijft en krijgt u een contract? Of twijfelt uw werkgever? Misschien kan uw werkgever een loonkostensubsidie ontvangen. U kunt dit zelf voor uw werkgever aanvragen bij de gemeente. Voor deze aanvraag is het wel nodig dat de werkgever informatie geeft, zodat u een volledig aanvraagformulier kunt invullen. 

Stap 3 - Onderzoek 

Er komt iemand langs om te onderzoeken hoe u uw werk doet. Doet u uw werk bijvoorbeeld hetzelfde als uw collega’s of mogelijk wat langzamer? Deze onderzoeker bepaalt uw ‘loonwaarde’. Uw loonwaarde is een ander woord voor hoe snel u werkt en hoe u werkt.

Stap 4 - Gesprek met gemeente

Als de onderzoeker de loonwaarde heeft vastgesteld, volgt een gesprek. Iemand van de gemeente komt langs op uw werk. Samen met uw werkgever bespreekt u de uitkomst van het onderzoek.

Stap 5 - Het besluit

Naar aanleiding van het gesprek met uw werkgever en de gemeente, volgt een besluit. U ontvangt dit besluit, uw werkgever ontvangt het ook. In dit besluit staat of uw werkgever loonkostensubsidie kan krijgen. Als u het niet eens bent met het besluit kunt u in bezwaar gaan. Dit staat uitgelegd in de brief. Ook uw werkgever kan in bezwaar gaan.

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met ons op via werkeninkomen@gemeentesluis.nl of bel 14 0117.