(Winkel)uitstallingen

Een uitstalling is alles wat direct voor de gevel van een bedrijfs- of winkelpand of gevel van een culturele of toeristische instelling op straat (gemeente grond en/of eigen grond) wordt geplaatst, met het doel bezoekers te trekken. Dit kan zijn een stoepbord met daarop de aanbiedingen, kledingrekken of bakken met koopwaar, maar ook een rek met kranten. De uitstalling kan ook bestaan uit andere objecten zoals een speeltoestel voor kleine kinderen of verfraaiing van de entree door bijvoorbeeld planten. De regels voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte, waaronder winkeluitstallingen, zijn vastgelegd in de Nota Voorwerpen in de Openbare Ruimte Gemeente Sluis 2016.

Checklist: melding of vergunning?

Vanaf 2017 is, daar waar mogelijk, de vergunningplicht voor de winkeluitstalling komen te vervallen. In plaats van een vergunning is het maken van een melding in de meeste gevallen voldoende. Is er in uw geval sprake van een bijzondere situatie waarbij u afwijkt van de regels die gelden voor melding-plichtige uitstallingen? Dan vraagt u een vergunning aan.

Wilt u weten of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen? Vul dan de online checklist in.

Checklist

Melding doen

Algemene voorwaarden

 • Uitstallingen mogen alleen zijn opgesteld tijdens openingstijden van de eigen (in beheer en/of eigendom zijnde) winkel en worden dagelijks bij sluitingstijd van de winkel van de openbare plaats verwijderd;
 • Er mogen geen (uitstekende) bevestigingsmaterialen in de ondergrond worden aangebracht om de uitstalling op te bevestigen;
 • Uitstallingen en (reclame of stoep)borden moeten voldoende stabiel staan en moeten verplaatsbaar zijn;
 • Losstaande (reclame of stoep)borden of andere uitstallingen mogen niet worden opgesteld als de weersomstandigheden zodanig zijn dat de borden of uitstallingen kunnen om- of wegwaaien;
 • De uitstallingen moeten veilig zijn in het gebruik en mogen geen scherp uitstekende delen bevatten;
 • Het uitstallen van goederen mag geen gevaar voor de omgeving en/of gevaar voor de voorbijgangers opleveren;
 • Binnen een afstand van 1,50 meter, gerekend vanuit het weggedeelte dat voornamelijk gebruikt wordt voor gemotoriseerd verkeer (inclusief parkeervakken) bevinden zich geen voorwerpen. Dit bevordert het veilig en schadevrij in- en uitstappen;
 • Het is niet toegestaan dagelijks (rol)containers met winkelvoorraad in de openbare ruimte te plaatsen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding.

Regelen

U kunt online een melding doen van het uitstallen van objecten in de directe omgeving van een winkel.

Melding doen (winkel)uitstallingen

Vergunning aanvragen

Algemene voorwaarden

 • Uitstallingen mogen alleen zijn opgesteld tijdens openingstijden van de eigen (in beheer en/of eigendom zijnde) winkel en worden dagelijks bij sluitingstijd van de winkel van de openbare plaats verwijderd;
 • Er mogen geen (uitstekende) bevestigingsmaterialen in de ondergrond worden aangebracht om de uitstalling op te bevestigen;
 • Uitstallingen en (reclame of stoep)borden moeten voldoende stabiel staan en moeten verplaatsbaar zijn;
 • Losstaande (reclame of stoep)borden of andere uitstallingen mogen niet worden opgesteld als de weersomstandigheden zodanig zijn dat de borden of uitstallingen kunnen om- of wegwaaien;
 • De uitstallingen moeten veilig zijn in het gebruik en mogen geen scherp uitstekende delen bevatten;
 • Het uitstallen van goederen mag geen gevaar voor de omgeving en/of gevaar voor de voorbijgangers opleveren;
 • Binnen een afstand van 1,50 meter, gerekend vanuit het weggedeelte dat voornamelijk gebruikt wordt voor gemotoriseerd verkeer (inclusief parkeervakken) bevinden zich geen voorwerpen. Dit bevordert het veilig en schadevrij in- en uitstappen;
 • Het is niet toegestaan dagelijks (rol)containers met winkelvoorraad in de openbare ruimte te plaatsen.

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning worden legeskosten van € 50,00 in rekening gebracht. 

Regelen

U kunt online een vergunning aanvragen van het uitstallen van objecten in de directe omgeving van een winkel.

Vergunning aanvragen (winkel)uitstallingen

Precariobelasting

Voor het gebruik van gemeentegrond is precariobelasting verschuldigd. De inning van deze belasting wordt verzorgd door Sabewa. Betaalt u wel precariobelasting aan Sabewa maar heeft u nog geen melding of vergunningaanvraag gedaan? Dien dan alsnog een meldingsformulier of vergunningsaanvraag in.