(Winkel)uitstallingen

Een uitstalling is alles wat direct voor de gevel van een bedrijfs- of winkelpand of gevel van een culturele of toeristische instelling op straat (gemeente grond en/of eigen grond) wordt geplaatst, met het doel bezoekers te trekken. Dit kan zijn een stoepbord met daarop de aanbiedingen, kledingrekken of bakken met koopwaar, maar ook een rek met kranten. De uitstalling kan ook bestaan uit andere objecten zoals een speeltoestel voor kleine kinderen of verfraaiing van de entree door bijvoorbeeld planten. De regels voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte, waaronder winkeluitstallingen, zijn vastgelegd in de Nota Voorwerpen in de Openbare Ruimte Gemeente Sluis 2016.

Meldingsplicht

Vanaf 2017 is, daar waar mogelijk, de vergunningplicht voor de winkeluitstalling komen te vervallen. In plaats van een vergunning is het maken van een melding in de meeste gevallen voldoende. In het formulier zijn de regels opgenomen die gelden bij een melding. Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding.

Aanvraagformulier meldingsplichtige uitstallingen (PDF)

Vergunningsplicht 

Is er in uw geval sprake van een bijzondere situatie waarbij u afwijkt van de regels die gelden voor melding-plichtige uitstallingen? Dan vraagt u een vergunning aan. Voor het aanvragen van een vergunning worden legeskosten van €43,30 in rekening gebracht. 

Aanvraagformulier vergunningsplichtige uitstallingen (PDF)

Precario

Voor het gebruik van gemeentegrond is precariobelasting verschuldigd. De inning van deze belasting wordt verzorgd door Sabewa. Betaalt u wel precariobelasting aan Sabewa maar heeft u nog geen melding of vergunningaanvraag gedaan? Dien dan alsnog een meldingsformulier of vergunningsaanvraag in.