Loonkostensubsidie aanvragen als werkgever

Wanneer u als werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kunt u mogelijk aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS). Als werkgever betaalt u dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’. De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat een medewerker kan verrichten. 

U komt mogelijk in aanmerking voor loonkostensubsidie als:

 • De werknemer in de gemeente Sluis woont, en
 • De werknemer (waarschijnlijk) niet in staat is om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, en
 • De werknemer geen Wajong-uitkering van het UWV ontvangt, en
 • De werknemer nog geen zes maanden in dienst is, en
 • De werknemer in de zes maanden voorafgaand aan de dienstbetrekking:
  • deelname aan het praktijkonderwijs (pro) of het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of een mbo-entree opleiding, of
  • onder de doelgroep van de Participatiewet viel (een uitkering had op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Anw dan wel niet -uitkeringsgerechtigd was).

U kunt loonkostensubsidie online aanvragen of via het aanvraagformulier (PDF).

Online aanvragen loonkostensubsidie

Hoe werkt het? 
 • Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben. 
 • De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan voor een medewerker die minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen. 
 • Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. Deze expert wordt door de gemeente aangewezen. 
 • De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon. Het is bedoeld voor medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. 
 • U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven. 
 • Mocht het cao-loon hoger zijn dan het minimumloon, dan zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever. 
 • Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon. 
Wilt u een wijziging of verlenging doorgeven?

Met het wijzigingsformulier kunt u tussentijdse wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de loonkostensubsidie. De wijzigingen worden binnen 10 werkdagen door ons verwerkt. U kunt de wijzigingen online doorgeven of via het wijzigingsformulier (PDF).

Meld de wijziging online

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met ons op via werkeninkomen@gemeentesluis.nl of bel 14 0117.