Subsidie aanvragen

Organiseert u volgend jaar een activiteit om de leefbaarheid te bevorderen?
En wilt u hiervoor subsidie ontvangen?
Dan moet u uw aanvraag uiterlijk op 1 november van dit jaar indienen.

Wat u moet weten

Er zijn 3 soorten subsidies:

  • Subsidies voor activiteiten.
  • Projectsubsidies: deze subsidies zijn tijdelijk en kunt u krijgen voor kortdurende projecten met een afgerond resultaat.
  • Budgetsubsidies: subsidies voor (professionele) instellingen die het gemeentelijk beleid uitvoeren.
    We leggen vooraf de doelstellingen en prestaties vast in een uitvoeringsovereenkomst.

Regelen

Vul de Aanvraag Subsidieregeling 2022 in.
Stuur de ingevulde aanvraag en de bijlagen aan:

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Sluis
Postbus 27
4500 AA Oostburg

Of e-mail het formulier en de bijlagen naar subsidies@gemeentesluis.nl.

Aanvragen subsidieregeling 2022 online

Te downloaden