Subsidie aanvragen

Organiseert u in 2025 jaar een activiteit om de leefbaarheid te bevorderen? En wilt u hiervoor subsidie ontvangen? Dien dan uw aanvraag uiterlijk 1 november 2024 in.

Organiseert u een eenmalig (kortdurende) activiteit? En wilt u hiervoor subsidie ontvangen? Dien dan uw aanvraag uiterlijk 13 weken voor aanvang van de activiteit in.

Wat u moet weten

Er zijn 3 soorten subsidies:

  • Subsidies voor activiteiten: activiteiten voor behoud van leefbaarheid.
  • Projectsubsidies: deze subsidies zijn tijdelijk en kunt u krijgen voor kortdurende projecten met een afgerond resultaat.
  • Budgetsubsidies: subsidies voor (professionele) instellingen die het gemeentelijk beleid uitvoeren. We leggen dan vooraf de doelstellingen en prestaties vast in een uitvoeringsovereenkomst.

Wat levert u aan?

Om uw aanvraag voor subsidie te kunnen beoordelen hebben we (in ieder geval) de volgende documentatie nodig:

  • Het ingevulde aanvraagformulier;
  • Een beschrijving van de activiteit;
  • Een toelichting aan welke doelen en resultaten de activiteiten bijdragen;
  • Een begroting en toelichting op de kosten/andere inkomsten voor de activiteiten. Hierbij is van belang om aan te geven op welke manier er andere subsidies zijn aangevraagd die de kosten kunnen dekken voor dezelfde activiteit.

Let op! Vergeet niet uw vaststelling voor uw ontvangen subsidie op tijd in te dienen. Dit staat ook vermeldt op de beschikking die u ontvangt.

Subsidie aanvragen activiteiten 2025

Voor subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt, dient de aanvraag voor 1 november 2024 ingediend te zijn. U kunt uw aanvraag voor subsidie indienen via het aanvraagformulier.

Vul de Aanvraag Subsidie (PDF) in.
E-mail het formulier en de bijlagen naar subsidies@gemeentesluis.nl.

Of stuur uw stukken naar:
College van Burgemeester en Wethouders gemeente Sluis
Postbus 27
4500 AA Oostburg

Aanvragen subsidie online

Subsidie aanvragen eenmalige (kortdurende) activiteiten

Subsidieaanvragen voor eenmalige (kortdurende) activiteiten dienen uiterlijk 13 weken voor aanvang van de activiteit te zijn aangevraagd. U kunt uw aanvraag voor subsidie indienen via het aanvraagformulier.  

Vul de Aanvraag Subsidie eenmalige activiteit (PDF) in.
E-mail het formulier en de bijlagen naar subsidies@gemeentesluis.nl.

Of stuur uw stukken naar:
College van Burgemeester en Wethouders gemeente Sluis
Postbus 27
4500 AA Oostburg

Meer informatie

Meer informatie over de regels en voorwaarden voor subsidies leest u in onderstaande bijlagen. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar subsidies@gemeentesluis.nl.