Onroerendezaakbelasting (OZB)

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken.
Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan.
Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

Er zijn twee soorten OZB:

  • Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen.
  • Gebruikersbelasting voor niet-woningen.

Tarieven

Bekijk de tarieven.

Belasting kwijtschelden

Heeft u niet genoeg geld om de gemeentelijke belastingen te betalen?
En komt dit doordat u geen of weinig inkomen heeft?
Dan kunt u vragen het bedrag kwijt te schelden.
U vraagt om kwijtschelding bij Sabewa Zeeland.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belastingen?
Of staat er een fout op het aanslagbiljet?
Dan kunt u bezwaar maken bij Sabewa Zeeland.

Bezwaar maken