Aanvraag loonkostensubsidie werkgever

Waarom dit formulier?

Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u als werkgever loonkostensubsidie aan voor een medewerker die u in dienst wilt nemen. Het gaat om een medewerker die (waarschijnlijk) niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen.

Wanneer loonkostensubsidie?

U komt mogelijk in aanmerking voor loonkostensubsidie als:

  • De werknemer in de gemeente Sluis woont, en
  • De werknemer (waarschijnlijk) niet in staat is om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, en
  • De werknemer geen Wajong-uitkering van het UWV ontvangt, en
  • De werknemer nog geen zes maanden in dienst is, en
  • De werknemer in de zes maanden voorafgaand aan de dienstbetrekking:
    • deelname aan het praktijkonderwijs (pro) of het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of een mbo-entree opleiding, of
    • onder de doelgroep van de Participatiewet viel (een uitkering had op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Anw dan wel niet -uitkeringsgerechtigd was).