Checklist (winkel)uitstallingen: melding of vergunning

Checklist

Melding of vergunning?

U wilt objecten uitstallen in de directe omgeving van een winkel. Bijvoorbeeld reclameborden, uitzoekbakken, kledingrekken of decoratiemateriaal. Door het beantwoorden van onderstaande vragen ziet u direct of een melding hiervoor volstaat of dat u een vergunning moet aanvragen.

Er is een minimale obstakelvrije doorgang van tenminste 1,50 meter breed.
Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden bij calamiteiten.
De uitstalling is minimaal 0,60 meter en niet hoger dan 2 meter.
De uitstalling is niet dieper dan maximaal 1 meter vanuit de gevel.
De uitstalling staat direct tegen de gevel geplaatst.
De uitstalling staat voor de eigen (in beheer en/of eigendom) winkelpui.
De uitstalling staat niet in een portiek waarin zich tevens toegangen tot andere panden bevinden.
De uitstalling staat niet voor toegangsdeuren en/of nooduitgangen.
De uitstalling belemmerd niet de toegang of ontsluiting van naastgelegen percelen.