Hulp voor ondernemers

Het coronavirus treft lokale ondernemers.
Het kabinet heeft daarom besloten om uitzonderlijke economische maatregelen te treffen.
Het doel is om naast onze gezondheid, ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
Een overzicht van alle maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.
De 4000 euro regeling loopt bijvoorbeeld niet via de gemeente.

Noodpakket voor banen en economie  Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers, de zogenaamde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
 

De inhoud van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kunt u lezen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-118.html.

Dit betreft een tijdelijke inkomensondersteuning om zelfstandig ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.
Zij kunnen, met terugwerkende kracht voor een periode van drie maanden (1 maart tot 1 juni 2020) via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum ontvangen voor levensonderhoud en, onder voorwaarden, eenmalig bedrijfskapitaal (een lening) tot maximaal € 10.157,-. De regeling is alleen bedoeld voor zelfstandigen die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis.
De TOZO-regeling zou eind mei 2020 aflopen. Op 28 mei heeft het kabinet bekend gemaakt dat de regeling is verlengd met vier maanden. De verlengde regeling (TOZO 2) loopt van 1 juni tot 1 oktober 2020. Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/uitbreiding-op-ondernemersregelingen-noodpakket-banen-en-economie.

De inkomensregeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en alleen van toepassing als

 • u in Nederland woont en over de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht beschikt
 • uw bedrijf gevestigd is in Nederland of in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland
 • u over alle benodigde papieren en vergunningen beschikt om uw bedrijf en beroep uit te oefenen
 • uw bedrijf actief is en niet opgeheven
 • uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel
 • uw bedrijf voor het merendeel uw bezit is; u heeft tenminste 51% van de aandelen in handen
 • u de volledige zeggenschap hebt over uw bedrijf en zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen
 • u in een jaar tenminste 1225 uur of, als u na 1 januari 2019 gestart bent, gemiddeld 23,5 uur per week aan werkzaamheden voor uw bedrijf of zelfstandig heeft verricht
 • uw inkomen als gevolg van de coronacrisis verminderd is tot onder het sociaal minimum
 • u ouder bent dan 18 jaar en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

De regeling bedrijfskapitaal is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en

 • uw bedrijf in financiële problemen is gekomen door de coronacrisis
 • u in Nederland woont en over de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht beschikt
 • uw bedrijf gevestigd is in Nederland of in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland
 • u over alle benodigde papieren en vergunningen beschikt om uw bedrijf en beroep uit te oefenen
 • uw bedrijf actief is en niet opgeheven
 • uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel
 • uw bedrijf voor het merendeel uw bezit is; u heeft tenminste 51% van de aandelen in handen
 • u de volledige zeggenschap hebt over uw bedrijf en zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen
 • u in een jaar tenminste 1225 uur of, als u na 1 januari 2019 gestart bent, gemiddeld 23,5 uur per week aan werkzaamheden voor uw bedrijf of zelfstandig heeft verricht
 • u bent ouder dan 18 jaar
 • u ondernemer bent en in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland woont, een bedrijf in Nederland heeft en sociale premies afdraagt in Nederland1

1 Voor de zelfstandig ondernemer woonachtig in het buitenland met een bedrijf in Nederland gaat de gemeente Maastricht voor het hele land alle aanvragen voor de lening bedrijfskapitaal Tozo behandelen. Vanaf 18 mei kunnen ondernemers de lening bedrijfskapitaal aanvragen. Alle informatie en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van gemeente Maastricht. Ondernemers met vragen kunnen terecht via een speciaal telefoonnummer (+ 31 (0)43 350 60 30) en e-mailadres bedrijfskapitaalgrensondernemers@maastricht.nl.

Op de website https://krijgiktozo.nl/ vindt u meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
Met behulp van de 'Tozo overbruggingsregeling check' kunt u zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling.

Aanvragen
 

Zelfstandig ondernemers kunnen t/m 31 mei 2020 hun aanvraag voor TOZO 1 indienen bij de gemeente Sluis.
U kunt hiervoor gebruikmaken van dit landelijke aanvraagformulier.
Bij dit aanvraagformulier zit ook een checklist om u te ondersteunen bij het invullen.
U kunt het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier inclusief bijbehorende bewijsstukken mailen naar werkeninkomen@gemeentesluis.nl.

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 kunt u een aanvraag indienen voor TOZO 2. Houdt hiervoor deze pagina in de gaten.

Infographic Noodpakket economie en banen Klik op de afbeelding om deze te vergroten