Gehandicaptenparkeerkaart

Mensen met een beperking kunnen recht hebben op een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU landen. Een gehandicaptenparkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig, is altijd persoonsgebonden en kan voor elke auto gebruikt worden. 

Er zijn drie soorten kaarten:

Bestuurderskaart

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met behulp van hulpmiddelen.  
  • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart 

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met behulp van hulpmiddelen. 
  • U kunt niet zelf auto rijden. 
  • Voor het vervoer heeft u altijd de hulp van een bestuurder nodig om van deur tot deur vervoerd te worden.

Kaart voor zorginstellingen

  • Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart 

Een aanvraag voor een gehandicaptenkaart is alleen mogelijk op het gemeentehuis. U dient een aanvraagformulier in te vullen. Na de aanvraag volgt gelijk de betaling. U dient het volgende mee te nemen: 

  • recente kleurenpasfoto;
  • kopie van uw rijbewijs (als u een bestuurderskaart aanvraagt)

Bij een eerste aanvraag is een medische keuring altijd nodig. Een arts onderzoekt uw lichamelijke beperking(en). De gemeente bepaalt welke instantie dit doet. 

Verlengen gehandicaptenparkeerkaart 

Wilt u uw gehandicaptenparkeerkaart verlengen? Doe dit dan minimaal twee maanden voordat de kaart verloopt. Bij een verlening kan het zijn dat er niet opnieuw medisch advies opgevraagd hoeft te worden. Dit heeft de arts bij een eerdere medische keuring vastgesteld.  

Kosten 

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart bedraagt € 45,95.