Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Nieuwsberichten


Verzoek Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Het COA heeft veel extra plaatsen nodig voor de opvang van mensen die in Nederland asiel aanvragen. Gemeenten spelen in de opvang een cruciale rol. Minister Plasterk heeft dan ook gevraagd om opvangplekken te vinden voor asielzoekers. De Commissaris van de Koning van Zeeland doet naar aanleiding hiervan een dringend beroep op de Zeeuwse gemeenten.

Het COA heeft een verzoek ingediend bij de gemeente Sluis. Dit verzoek behelst de reguliere opvang van asielzoekers. Het gaat hierbij om de vestiging van 500 asielzoekers in een asielzoekerscentrum voor een periode van 5 jaar. Hierbij wordt gestart met de opvang van 300 asielzoekers en na 1 jaar en een positieve evaluatie kan het aantal asielzoekers verhoogd worden van 300 naar 500 personen.

 

De voorziene locatie

De beoogde locatie is een perceel dat zich uitstrekt vanaf de achterkant van de boomgaard aan de Nolletjesdijk in Breskens, achterlangs de boomgaarden aan Rijksweg tot aan de rotonde richting het veerplein. De grond, waarop het azc eventueel gerealiseerd wordt, is eigendom van provincie Zeeland. Als de gemeenteraad in principe medewerking wil verlenen aan de vestiging van een azc wordt het verzoek met het COA tot in detail uitgewerkt. U kunt hierbij denken aan onder andere de plaats en de capaciteit van de opvanglocatie. Maar ook de vestigingsduur en de eenmalige noodzakelijke maatregelen om de komst van een opvanglocatie mogelijk te maken. Deze afspraken worden dan vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente Sluis en een huurovereenkomst voor de grond tussen het COA en provincie Zeeland.

 

Procesverloop


Meer (actuele) informatie kunt u vinden in het nieuwsdossier Vluchtelingen. Klik hier om naar het nieuwsdossier te gaan.

Uitgelicht

Europese projecten


Zoeken