Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Nieuwsberichten


Doe mee met het digitaal onderzoek 'Kerk, Krimp en Kans. Impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen'!

Zoals bekend komen ook in Zeeland steeds meer kerken leeg te staan. Alleen al in de gemeente Sluis zijn er ongeveer veertig kerken. Dit roept vragen op over de toekomst van deze kerken. De SCEZ is benieuwd naar de mening van de Zeeuw en roept deze op tot deelname aan een korte enquête.

Als er kerken aan het gebruik onttrokken moeten worden, welke moeten dan volgens u te allen tijde behouden blijven en welke mogen eventueel verdwijnen? En als er kerken een neven- of herbestemming krijgen, wat is acceptabel voor de bewoners van een stad of dorp? Vindt u dat een kerk alleen een culturele bestemming als een museum of bibliotheek mag krijgen, of zou er eventueel ook een supermarkt in mogen worden gevestigd? Of een restaurant of café? Deze en meer prikkelende vragen zijn vervat in een digitale enquête, die door de gemeente Sluis en de SCEZ is opgesteld en die door SCOOP in de week van 15 september tot 1 oktober wordt uitgevoerd. 


Geef uw mening via ZEEpeil
SCOOP werkt daartoe al enige jaren met de applicatie ‘ZEEpeil’, waarbij mensen digitaal kunnen inloggen om hun mening te geven over actuele onderwerpen. De enquête kan op een smartphone, tablet of achter de computer worden ingevuld in maximaal 5 of 10 minuten tijd. Vanuit het onderzoek ‘Kerk, Krimp en Kans’ wordt specifiek de bevolking van Sluis uitgenodigd een korte enquête in te vullen, maar ook Zeeuwen uit de andere regio’s kunnen hun mening geven over dit onderwerp.

 

De enquête is digitaal beschikbaar op www.kerk.zeepeil.nl, maar is ook te benaderen via de website van de SCEZ: www.scez.nl/kerkkrimpenkans. Let wel: de link staat maar beperkt open, van 15 september tot 1 oktober, dus wacht niet te lang met invullen. De uitslagen worden gepresenteerd op twee debatavonden op 27 en 29 oktober. Houdt u daarvoor de site van SCEZ in de gaten. 


‘Kerk, Krimp en Kans. Impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen’ is een pilotproject van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De uitvoering is in handen van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland in nauwe samenwerking met de gemeente Sluis en de Provincie Zeeland. Daarnaast zijn er nog andere partijen betrokken voor de uitvoering van specifieke deelprojecten. Het project heeft tot doel de kansen in beeld te brengen van religieus erfgoed voor de leefbaarheid van de gemeente Sluis.Uitgelicht

Europese projecten


Zoeken