Aanvraag loonkostensubsidie

Waarom dit formulier?

Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u als werkgever loonkostensubsidie aan voor een medewerker die u in dienst wilt nemen. Het gaat om een medewerker die (waarschijnlijk) niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen.* 

Wanneer loonkostensubsidie?

U kunt in aanmerking komen voor loonkostensubsidie als uw werknemer aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  • De werknemer woont in de gemeente Sluis. 
  • De werknemer is (waarschijnlijk) niet in staat om zelfstandig wettelijk minimumloon te verdienen.
  • De werknemer ontvangt geen Wajong-uitkering van UWV.

* Over medewerkers die al in dienst zijn kan geen loonkostensubsidie worden aangevraagd. Behalve als zij niet langer dan zes maanden voor de dienstbetrekking deelnamen aan het praktijkonderwijs (pro), het voorgezet speciaal onderwijs (vso) of een mbo-entreeopleiding.