Parkeeronderzoek 2023

We werken aan de herziening van het parkeerbeleid. Naast het digitaliseren van het vergunningensysteem, worden er beleidskeuzes gemaakt over wie, waar, wanneer mag parkeren. En welke voorwaarden en tarieven hieraan verbonden zijn. 

Om de juiste keuzes te kunnen maken, hebben we meer informatie nodig. Daarom laten we een parkeeronderzoek uitvoeren. Het parkeeronderzoek bestaat uit het meten van de parkeercapaciteit, parkeerdruk, parkeerduur en het parkeermotief. Het onderzoek wordt in het laag- en hoogseizoen uitgevoerd. 

Onderzoek laagseizoen

Begin maart vond het onderzoek in het laagseizoen plaats in verschillende kernen. Het laagseizoen geeft een beeld van de situatie waarin er nog weinig toeristen en bezoekers in onze gemeente zijn. De onderzoekers reden en liepen door straten en voerden tellingen uit. Daarbij noteerden zij kentekens en maakten ze foto’s. De kentekens worden gebruikt om vergelijkingen te maken op verschillende telmomenten. Staat een voertuig bijvoorbeeld maar kort geparkeerd of staat dit voertuig er op meerdere dagen rond hetzelfde tijdstip? Daarnaast wordt op grond van de postcode de herkomst van een voertuig onderzocht. Zo bepaalt men bij benadering om wat voor soort parkeerder (bewoner, werknemer, bezoeker) het gaat. Er worden geen privacygevoelige gegevens opgevraagd. Na afloop van het onderzoek worden alle gegevens vernietigd.

Onderzoek hoogseizoen

In het hoogseizoen herhalen we dit onderzoek in verschillende kernen. We geven de exacte periode niet aan, omdat we een zo objectief mogelijk beeld willen krijgen. We willen voorkomen dat mensen ergens anders parkeren als ze van het onderzoek op de hoogte zijn. 

Vragen

Heeft u vragen over dit parkeeronderzoek of over parkeren in het algemeen? Hieronder vindt u veel gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via 140117 of info@gemeentesluis.nl. 


Veelgestelde vragen

Waarom voert de gemeente Sluis een parkeeronderzoek uit? 

We werken momenteel aan de herziening van het parkeerbeleid. Naast het digitaliseren van het vergunningensysteem, worden er beleidskeuzes gemaakt over wie, waar, wanneer mag parkeren. En welke voorwaarden en tarieven hierbij horen. Om de juiste keuzes te kunnen maken, hebben we meer informatie nodig. Daarom laten we een parkeeronderzoek uitvoeren. 

Wat houdt het parkeeronderzoek in? 

Het parkeeronderzoek bestaat uit het meten van de parkeercapaciteit (hoeveel parkeerplekken zijn er), parkeerdruk (hoeveel parkeerruimte wordt er gebruikt), parkeerduur (hoelang staat een auto geparkeerd) en parkeermotief (waarom staat een auto geparkeerd).

Hoe wordt het parkeeronderzoek uitgevoerd? 

Er worden tellingen uitgevoerd door onderzoekers. Hiervoor rijden en lopen zij op verschillende momenten door straten. Dit kan ’s ochtends vroeg zijn, maar ook in de avond. Ze noteren kentekens en maken foto’s. De kentekens worden gebruikt om vergelijkingen te maken op verschillende telmomenten. 

Wanneer vindt het parkeeronderzoek plaats? 

Het parkeeronderzoek vindt in 2023 plaats in het laag- en hoogseizoen. Het onderzoek in het laagseizoen vond begin maart plaats. Het laagseizoen geeft een beeld van de situatie waarin er nog weinig toeristen en bezoekers in onze gemeente zijn. In het hoogseizoen herhalen we dit onderzoek. We geven de exacte periode niet aan, omdat we een zo objectief mogelijk beeld willen krijgen. We willen voorkomen dat mensen ergens anders parkeren als ze van het onderzoek op de hoogte zijn. 

In welke kernen vindt het parkeeronderzoek plaats? 

Voor de herziening van het parkeerbeleid zijn onderzoeken primair in Sluis en Cadzand-Bad uitgevoerd. Dit omdat hier al een vorm van betaald en/of vergunning parkeren is ingevoerd. Om te zien hoe deze onderzoeksresultaten zich verhouden tot andere kernen in de gemeente is de parkeerdruk in een aantal andere kernen ook geïnventariseerd. Dit zijn Oostburg, Breskens, Retranchement, Cadzand-dorp, Groede, Nieuwvliet en Zuidzande.

Waarom lopen de onderzoekers om auto’s heen?

Door meerdere scans en foto's te maken, wordt de locatie zo exact mogelijk vastgesteld.

Waarom maken de onderzoekers foto’s van kentekens?

De foto’s van kentekens worden gebruikt om vergelijkingen te maken op verschillende telmomenten. Staat een voertuig bijvoorbeeld maar kort geparkeerd? Of staat dit voertuig er op meerdere dagen rond hetzelfde tijdstip? Zo bepaalt men bij benadering om wat voor soort parkeerder (bewoner, werknemer, bezoeker, toerist) het gaat. Daarnaast kan via het kenteken worden gekeken wat de herkomst van de auto is. Komt het voertuig bijvoorbeeld uit de buurt (bewoner, werknemer) of van verder weg (toerist)?

Waarom word ik vooraf niet geïnformeerd over het parkeeronderzoek in mijn woonplaats?

We zijn voorzichtig met het delen van informatie voorafgaand aan het onderzoek, omdat we een zo objectief mogelijk beeld willen vormen. We willen voorkomen dat mensen anders gaan parkeren of zich anders gaan gedragen als ze van het onderzoek op de hoogte zijn. Op die manier kunnen we de juiste keuzes maken voor een toekomstbestendig parkeerbeleid. 

Door wie wordt het parkeeronderzoek uitgevoerd? 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Trajan. 

Weten de onderzoekers nu welke auto van mij is? 

Nee, er worden geen privacygevoelige gegevens opgevraagd die te herleiden zijn naar een persoon. De herkomst van een auto wordt op grond van de postcode onderzocht.  

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Na het opstellen van het onderzoeksrapport worden alle gegevens vernietigd. 

Wat wordt er met de resultaten gedaan?

De tellingen worden geanalyseerd en op basis van die resultaten maken wij als gemeente keuzes over wie, waar, wanneer mag parkeren. En welke voorwaarden en tarieven daarbij horen.