Bezwaar maken verkeersboete (meest voorkomende argumenten)

Ik ben daar niet geweest

Wanneer u zegt dat u niet met het betreffende voertuig heeft geparkeerd op de plaats en op het moment van het opleggen van de naheffingsaanslag parkeerbelasting moet u dit onderbouwen met bewijzen. Een parkeercontroleur gaat zeer nauwkeurig te werk. Hij/zij schrijft op de naheffingsaanslag verschillende kenmerken van het voertuig, zoals kenteken, kleur en merk. Het bewijzen van het tegendeel is dus zeer lastig. U kunt misschien bewijzen dat u zelf niet ter plaatse bent geweest (met kassabonnen, vliegtickets, intekenlijst van het werk), maar dat bewijst nog niet dat uw voertuig niet ter plaatse was. U kunt het voertuig bijvoorbeeld hebben uitgeleend.

Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart

De gehandicaptenparkeerkaart is zowel in Nederland als in de rest van Europa geldig, maar geeft u in Nederland niet de mogelijkheid tot “Gratis Parkeren”, tenzij duidelijk is vermeld dat u gratis kunt parkeren. Op alle parkeermeters en parkeerautomaten in de gemeente Sluis staat dit duidelijk vermeld, dat gehandicapten niet zijn vrijgesteld van betaling. Tevens zijn er uniforme borden geplaatst die hiernaar verwijzen (pictogram:hand met munt). Dit betekent dat u in de gemeente Sluis, ondanks dat u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart, voor het parkeren dient te betalen voor zowel de gehandicaptenparkeerplaatsen als voor de algemene parkeerplaatsen. Het geeft geen recht op gratis parkeren.

De parkeertijd van het parkeerkaartje is slechts korte tijd overschreden

Een korte overschrijding van de parkeertijd is nooit aanleiding om het bedrag van een naheffingsaanslag parkeerbelasting te verminderen. Al bij een overschrijding van één minuut kunt u een naheffingsaanslag parkeerbelasting krijgen. De eindtijd tot wanneer het parkeerkaartje geldig is staat namelijk duidelijk vermeld op het parkeerkaartje. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken. De gemeente Sluis hanteert een coulance regeling van 10 minuten.

Geld wisselen of halen

Voordat u ergens parkeert waar u voor moet betalen, moet u zorgen dat u voldoende muntgeld of saldo op uw bankpas heeft. Eerst parkeren en dan geld halen of wisselen mag niet. Een parkeercontroleur kan dan namelijk niet zien of u daadwerkelijk eerst geld of saldo haalt. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken.

Ik ben het niet eens met de hoogte van het bedrag van de naheffingsaanslag parkeerbelasting

De bedragen van naheffingsaanslagen worden bepaald door de overheid. In artikel 234 van de Gemeentewet kunt u lezen hoe de hoogte van de naheffingsaanslag (parkeerboete) wordt bepaald. Deze aanslag bestaat uit een basisbedrag welke is vastgelegd in een besluit. De gemeenteraad (volksvertegenwoordiging) heeft dit besluit goedgekeurd. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken.

Ik wist niet dat ik moest betalen voor het parkeren

Het betaald parkeren wordt ter plaatse duidelijk aangegeven met borden. Ook staan er diverse herhalingsborden en parkeerautomaten. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te weten waar u moet betalen om te parkeren. De gemeente informeert u hier over via borden, informatiestickers op parkeerautomaten maar ook via publicaties in de krant en de website. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken.

Ik was aan het laden en/of lossen

Het laden en lossen van voorwerpen mag op een parkeerplaats waarvoor betaald moet worden. Het is belangrijk om te weten dat het laden en lossen onmiddellijk moet gebeuren. Daarna moet u uw voertuig onmiddellijk verplaatsen of u moet betalen voor de parkeerplaats. Ook moet het gaan om voorwerpen die u niet op een andere manier kunt vervoeren. Het brengen of halen van bijvoorbeeld een brief mag niet zonder parkeergeld te betalen. Verder moet het voor de parkeercontroleurs duidelijk zijn dat er sprake is van laden en/of lossen, bijvoorbeeld door een open achterklep en/of knipperende alarmlichten. Er moet een continu activiteit worden waargenomen die verband houdt met het laden en lossen.

Mijn parkeervergunning was niet duidelijk zichtbaar, maar deze is wel betaald

Uw parkeervergunning moet altijd duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig zijn. Dit leest u in de vergunningsvoorwaarden die u heeft ontvangen bij uw parkeervergunning. Is uw vergunning niet duidelijk zichtbaar? Dan voldoet u niet aan de vergunningsvoorwaarden en krijgt u een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Het betalen van uw parkeervergunning alleen is dus niet voldoende. Parkeercontroleurs maken een foto van uw auto en dashboard zodra zij een naheffingsaanslag parkeerbelasting uitschrijven.

De parkeerautomaat was kapot

Een kapotte parkeerautomaat is geen geldige reden om geen parkeerkaartje te kopen. Wanneer een parkeerautomaat niet werkt, dient u het storingsnummer, dat op de parkeerautomaat staat vermeld, te bellen. Doet u dit niet, dan loopt u het risico op een naheffingsaanslag parkeerbelasting.

Ik moest alleen iets afgeven of ruilen in de winkel of een kleine aankoop doen

Het betaald parkeren gaat direct in zodra u uw voertuig parkeert. Dus ook als u voor korte tijd parkeert, moet u een parkeerkaartje kopen. De tijd van het parkeren is niet van belang.

Overmacht

Een naheffingsaanslag houdt geen rekening met persoonlijke omstandigheden, deze is gebonden aan strikte regels. Soms zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld bij overmacht situaties. Dan moet er wel sprake zijn van onvoorzienbare, niet beïnvloedbare omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een spoedopname of noodsituatie bij een overlijden van ouders of kinderen. Het uitlopen van een medisch bezoek of het bezoek aan een tandarts is geen overmacht, omdat het algemeen bekend is dat bezoeken aan medische instanties en een tandarts kunnen uitlopen. Ook pech met de auto is geen reden om uw bezwaarschrift gegrond te verklaren.

De kleur of het merk van de auto op de naheffingsaanslag komt niet overeen met mijn auto

Kloppen alle gegevens op uw parkeerboete, maar klopt de omschrijving van de kleur of het merk van de auto niet? Dan kan nog steeds worden aangetoond (met uw kenteken) dat u moet betalen. Dit is daarom geen goede reden om bezwaar te maken.

Het kenteken op de naheffingsaanslag komt niet overeen met mijn kenteken

Kloppen de cijfers en letters van uw kenteken niet op de naheffingsaanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Staan alleen de streepjes tussen de cijfers en de letters niet juist op de naheffingsaanslag? Dan is er geen andere combinatie van deze cijfers en letters mogelijk en is dit geen goede reden om bezwaar te maken.

Iemand anders reed met mijn auto

Degene die het voertuig parkeert, moet een parkeerkaartje betalen. De houder van het kenteken is hiervoor verantwoordelijk en krijgt daarom de naheffingsaanslag als dit niet gebeurt. Dit is bepaald in artikel 225, lid 5, Gemeentewet. De houder van het kenteken is degene op wiens naam het kenteken staat ingeschreven bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Als het kenteken van het voertuig, waarvoor de parkeerboete is opgelegd, volgens het RDW op uw naam geregistreerd staat, leidt een bezwaarschrift om deze reden niet tot een gegrond verklaring.