Bezwaar verkeersboete

Er zijn twee soorten bekeuringen:

  • een naheffingsaanslag parkeerbelasting 
  • een aankondiging van beschikking

De soort bekeuring staat vermeld op de verkeersboete.

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Bij het niet betalen van parkeerbelasting ontvangt u van de gemeente een naheffingsaanslag.
Als u meent dat u de naheffingsaanslag parkeerbelasting voor het niet of niet juist betalen van het parkeergeld ten onrechte heeft gekregen, kunt u een bezwaarschrift indienen.

U kunt bezwaar maken met een brief aan de heffingsambtenaar van de gemeente Sluis of gebruikmaken van het formulier 'Bezwaar naheffingsaanslag'. 
Dit formuliet kunt u ophalen in het KCC. 
Het bezwaarschrift moet uiterlijk zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag (de parkeerboete die u op uw auto heeft aangetroffen) zijn ingediend.

Uw bezwaar dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: 

  • Uw naam, adres en woonplaats.
  • Het heffingsnummer van de naheffing.
  • Dagtekening van de brief.
  • Waartegen bezwaar wordt ingediend.
  • Motivatie waarom bezwaar wordt ingediend.
  • Uw handtekening.

Het bezwaar dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld.

Stuur uw brief of het ingevulde formulier 'Bezwaar naheffingsaanslag', samen met een kopie van de naheffing naar:
Gemeente Sluis t.a.v. heffingsambtenaar Postbus 27, 4500 AA Oostburg of digitaal per mail naar info@gemeentesluis.nl.
U kunt de documenten ook inleveren in het gemeentehuis. 

Let op: De betalingsverplichting van de naheffingsaanslag blijft gelden.
Wordt u in het gelijk gesteld, dan krijgt u het betaalde bedrag teruggestort op uw bankrekening.

In welke situaties heeft het geen zin om bezwaar te maken?

Bent u het niet eens met de opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting, dan kunt u in uw bezwaarschrift beargumenteren waarom u het niet eens bent.
Om u een idee te geven of uw bezwaarschrift kans van slagen heeft leest u in het overzicht hieronder de meest voorkomende argumenten.

Overzicht meest voorkomende argumenten

Aankondiging van beschikking

Als u fout geparkeerd stond, heeft u een aankondiging van beschikking gekregen.
U ontvangt dan automatisch een beschikking per post van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).
De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de overtreding.
Het bedrag wordt vastgesteld door het Openbaar Ministerie.
De gemeente mag een bezwaar tegen een opgelegde beschikking niet in behandeling nemen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het CJIB (zie onderstaande button).

Ik ben het niet eens met mijn boete