Bezwaar verkeersboete

Er zijn twee soorten bekeuringen:

  • een aankondiging van beschikking
  • een naheffingsaanslag parkeerbelasting

De soort bekeuring staat vermeld op de verkeersboete.

Aankondiging van beschikking

Als u fout geparkeerd stond, heeft u een aankondiging van beschikking gekregen.
U ontvangt dan automatisch een beschikking van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).
De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de overtreding.
Dit staat aangegeven in het Feitenboekje van het Openbaar Ministerie.
U ontvangt de beschikking per post.
In de beschikking staat vermeld hoe u de boete kunt betalen.
Zolang uw beroepschrift in behandeling is, hoeft u de beschikking niet te voldoen.
De officier van justitie neemt een beslissing op uw beroepschrift.
Meer informatie staat op de website van het CJIB.

Ik ben het niet eens met mijn boete

Naheffingsaanslag parkeerbelasting

Bij het niet betalen van parkeerbelasting ontvangt u van de gemeente een naheffingsaanslag.
Als u meent dat u de naheffingsaanslag parkeerbelasting voor het niet of niet juist betalen van het parkeergeld ten onrechte heeft gekregen, kunt een bezwaarschrift indienen.

U kunt bezwaar maken met een brief aan de heffingsambtenaar van de gemeente Sluis.
Het bezwaarschrift moet uiterlijk zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag (de parkeerboete die u op uw auto heeft aangetroffen) zijn ingediend.

Uw bezwaar dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: 

  • Uw naam, adres en woonplaats.
  • Het heffingsnummer van de naheffing.
  • Dagtekening van de brief.
  • Waartegen bezwaar wordt ingediend.
  • Motivatie waarom bezwaar wordt ingediend.
  • Uw handtekening.

Het bezwaar dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld.

Stuur uw brief, samen met een kopie van de naheffing naar:
Gemeente Sluis t.a.v. heffingsambtenaar Postbus 27, 4500 AA Oostburg of digitaal per mail naar info@gemeentesluis.nl.

U kunt ook een formulier 'Bezwaar naheffingsaanslag' ophalen in het KCC.
Het ingevulde en getekende bezwaarschrift kunt u zenden aan: Gemeente Sluis, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 27, 4500 AA Oostburg.
U kunt het ingevulde en getekende bezwaarschrift ook zenden aan info@gemeentesluis.nl.

Let op: De betalingsverplichting van de naheffingsaanslag blijft gelden.
Betaal dus op tijd en voorkom extra hogere kosten.
Wordt u in het gelijk gesteld, dan krijgt u het betaalde bedrag teruggestort op uw bankrekening.

In welke situaties heeft het geen zin om bezwaar te maken?

Een parkeercontroleur houdt bij het uitschrijven van een naheffingsaanslag parkeerbelasting geen rekening met persoonlijke omstandigheden.
Bent u het niet eens met de door u ontvangen naheffingsaanslag parkeerbelasting, dan moet u in uw bezwaarschrift beargumenteren waarom u het niet eens bent.
Om u een idee te geven of uw bezwaarschrift kans van slagen heeft leest u in het overzicht hieronder de meest voorkomende argumenten.

Overzicht meest voorkomende argumenten