Ventvergunning of colportagevergunning aanvragen

Wilt u goederen aan de deur verkopen, zoals ijs of bloemen? Dan heet dat venten of leuren. Dan heeft u een ventvergunning nodig. Probeert u abonnementen of diensten aan de deur te verkopen? Dat heet colportage. Dan heeft u een colportagevergunning nodig.

Voorwaarden

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Regelen

Maak een afspraak via 14 0117.

Meenemen

  •     Uw eigen paspoort of identiteitskaart.
  •     Een recent uittreksel uit de Kamer van Koophandel.

Kosten

€ 44,60 per jaar.

Vaste standplaats?

Wilt u een vaste standplaats?
Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig .