Loonkostensubsidie

Wanneer u als werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kunt u mogelijk aanspraak maken op loonkostensubsidie (LKS). Als werkgever betaalt u dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’. De loonwaarde is de daadwerkelijke arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een percentage) van het werk dat een medewerker kan verrichten. 

U kunt in aanmerking komen voor loonkostensubsidie als uw werknemer aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

  • De werknemer woont in de gemeente Sluis
  • De werknemer is (waarschijnlijk) niet in staat om zelfstandig wettelijk minimumloon te verdienen.
  • De werknemer ontvangt geen Wajong-uitkering van UWV.

Let op: Over medewerkers die al in dienst zijn kan geen loonkostensubsidie worden aangevraagd. Behalve als zij niet langer dan zes maanden voor de dienstbetrekking deelnamen aan het praktijkonderwijs (pro), het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of een mbo-entreeopleiding. 

U kunt loonkostensubsidie online aanvragen of via het aanvraagformulier (PDF).

Online aanvragen loonkostensubsidie

Hoe werkt het? 
  • Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand in dienst nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben. 
  • De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan voor een medewerker die minder dan het wettelijk minimumloon kan verdienen. 
  • Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. Deze expert wordt door de gemeente aangewezen. 
  • De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon. Het is bedoeld voor medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. 
  • U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven. 
  • Mocht het cao-loon hoger zijn dan het minimumloon, dan zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever. 
  • Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon. 
Wilt u een wijziging doorgeven?

Met het wijzigingsformulier kunt u tussentijdse wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor de loonkostensubsidie. De wijzigingen worden binnen 10 werkdagen door ons verwerkt. U kunt de wijzigingen online doorgeven of via het wijzigingsformulier (PDF).

Meld de wijziging online

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met ons op via werkeninkomen@gemeentesluis.nl of telefoon 14 0117.