Nieuwsbrieven Ondernemers

Tijdelijke uitbreiding terrassen

Vanaf 1 juni aanstaande komt er een verdere versoepeling van de landelijke maatregelen. Dit houdt in dat restaurants en cafés weer (deels) open gaan, voor maximaal 30 personen (exclusief personeel). Ook de terrassen mogen dan weer open onder de voorwaarde dat bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Om tijdelijke uitbreiding van terrassen tijdens de coronaperiode mogelijk te maken, heeft de Burgemeester de “Beleidsnotitie tijdelijke uitbreiding terrassen tijdens Corona crisis gemeente Sluis” vastgesteld. De nota biedt een kader waarbinnen is aangegeven op welke wijze de gemeente meewerkt aan het realiseren van tijdelijke terrasuitbreiding en onder welke voorschriften dit wordt toegelaten. Uitgangspunt is dat terrasuitbreiding wordt gevraagd om te voldoen aan de 1,5 meter richtlijnen. De tijdelijke uitbreiding is niet bedoeld om een uitbreiding van het aantal tafels en stoelen te realiseren maar wel om (zoveel mogelijk van) het reguliere aantal tafels en stoelen te kunnen plaatsen.

Maatwerk

Het uitgangspunt hierbij is het stimuleren en medewerking verlenen aan initiatieven en creatieve ideeën die vanuit de horeca ontstaan. Ook het vinden van een evenwicht tussen enerzijds de belangen van de ondernemer en de belangen in het kader van de openbare orde en veiligheid anderzijds. Niet iedere plek is geschikt voor grotere terrassen, dat vraagt om maatwerk.

Persoonlijk bezoek

De circa 90 ondernemers die een aanvraag om tijdelijke uitbreiding van het terras hebben ingediend, of gaan indienen, worden deze en volgende week persoonlijk bezocht. Zodat beoordeelt kan worden of en zo ja, in hoeverre tijdelijke uitbreiding mogelijk is.  

Vragen

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar apv@gemeentesluis.nl of neem telefonisch contact op met het cluster vergunningen via: +31 117 457 339.

----------

Nieuwsbrieven Ondernemersloket

Het Ondernemersloket informeert de ondernemer over diverse ontwikkelingen in de gemeente Sluis via de ondernemersverenigingen, brancheverenigingen, de website www.ondernemeninsluis.nl en via de facebookpagina ondernemersloket gemeente sluis.
Sinds kort versturen en publiceren wij via deze kanalen ook nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven vindt u terug op deze pagina.

Nieuwsbrieven Taskforce Promotie & Marketing

In de gemeente Sluis is, in opdracht van de gemeenteraad en op initiatief van ondernemers, een Taskforce opgericht.
Deze Taskforce gaat aan de slag met de promotie en marketing van onze gemeente.
Hiermee wil de Taskforce het ondernemersklimaat versterken.
Aan de Taskforce neemt een brede vertegenwoordiging vanuit verschillende ondernemersverenigingen en de gemeente deel.
Via nieuwsupdates informeert de Taskforce haar achterban.
De eerste nieuwsupdate is onlangs verspreid.
Omdat deze update bedoeld is voor alle ondernemers in de gemeente Sluis, plaatsen we de updates ook op deze website.

Wilt u de nieuwsbrieven graag rechtstreeks ontvangen? Meldt u zich dan aan via ondernemen@gemeentesluis.nl