Nieuws voor ondernemers

Als gemeente krijgen wij regelmatig vragen over handhaving van de landelijke regels. Om u meer inzicht te geven in het handhaven van de vigerende COVID 19 voorschriften delen wij hierbij een bericht van het cluster Handhaving van de gemeente Sluis met u.

Nieuwsbrieven Ondernemersloket

Het Ondernemersloket informeert de ondernemer over diverse ontwikkelingen in de gemeente Sluis via de ondernemersverenigingen, brancheverenigingen, de website www.ondernemeninsluis.nl en via de facebookpagina ondernemersloket gemeente sluis.
Sinds kort versturen en publiceren wij via deze kanalen ook nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven vindt u terug op deze pagina.

Wilt u de nieuwsbrieven graag rechtstreeks ontvangen? Meldt u zich dan aan via ondernemen@gemeentesluis.nl

Nieuwsbrieven Taskforce Promotie & Marketing

In de gemeente Sluis is, in opdracht van de gemeenteraad en op initiatief van ondernemers, een Taskforce opgericht.
Deze Taskforce gaat aan de slag met de promotie en marketing van onze gemeente.
Hiermee wil de Taskforce het ondernemersklimaat versterken.
Aan de Taskforce neemt een brede vertegenwoordiging vanuit verschillende ondernemersverenigingen en de gemeente deel.
Via nieuwsupdates informeert de Taskforce haar achterban.
De eerste nieuwsupdate is onlangs verspreid.
Omdat deze update bedoeld is voor alle ondernemers in de gemeente Sluis, plaatsen we de updates ook op deze website.

Wilt u de nieuwsbrieven graag rechtstreeks ontvangen? Meldt u zich dan aan via ondernemen@gemeentesluis.nl