Subsidies vestigingsklimaat

Subsidieregeling: aantrekkelijker Zeeland voor werknemers. De Provincie Zeeland stelt subsidie beschikbaar voor projecten die het leefklimaat versterken, waardoor het voor (potentiële) werknemers aantrekkelijker wordt om zich in Zeeland te vestigen.

Dat is nodig, want het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel wordt een steeds grotere opgave voor Zeeland. 

De subsidieregeling ‘Zeeland in Stroomversnelling: Vestigingsklimaat’ is op 5 juni opengesteld en sluit op 27 november 2020. In totaal is er 500.000 euro beschikbaar voor onderzoeken en pilotprojecten die gericht zijn op de ontwikkeling van een voorziening  of de bereikbaarheid van voorzieningen. De regeling kan een stimulans zijn voor initiatieven op het gebied van leefbaarheid die van belang zijn voor het Zeeuwse vestigingsklimaat. De regeling is ook bedoeld om de initiatiefkracht van bewoners en bedrijven te versterken en nieuwe samenwerkingen op het gebied van leefbaarheid tussen inwoners, bedrijven en overheid te stimuleren.

Bij ZB I Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is een loket ingericht dat initiatiefnemers kan begeleiden bij het opstellen van een plan of subsidieaanvraag. Neem hiervoor contact op met subsidieloket@dezb.nl.

Meer informatie is te vinden op www.zeeland.nl/zeeland_in_stroomversnelling_vestigingsklimaat.
Via deze website kan ook subsidie aangevraagd worden.