Nieuwe maatregelen Sabewa Zeeland (belastingen en heffingen)

De gemeente Sluis heeft besloten om over de periode van 16-03-20 t/m 31-05-20 geen precariobelasting te heffen voor de terrassen en uitstallingen binnen de gemeente Sluis.

Ook zal geen precario worden geheven voor de tijdelijke terrasuitbreidingen als gevolg van de coronamaatregelen. Daarnaast heeft de gemeente Sluis reeds eerder besloten om geen leges in rekening te brengen voor evenementen die als gevolg van de Coronacrisis geen doorgang konden/kunnen vinden.

Sedert eind juni 2020 verstuurt Sabewa Zeeland weer aanslagen voor de gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Naar aanleiding van de gevolgen van het coronavirus heeft Sabewa Zeeland de maatregelen aangepast. Heeft u problemen met het betalen van uw aanslag, dan kunt u nu tot 1 september 2020 uitstel aanvragen. Dit was voorheen tot 1 juli 2020.

Kijk voor meer informatie over het aanvragen van uitstel van betaling of een betalingsregeling op www.sabewazeeland.nl.

Heeft u nog geen aanslag ontvangen, dan kunt u deze eind juni in de brievenbus of via MijnOverheid verwachten.

Voor u als ondernemer heeft Sabewa Zeeland de volgende planning voor het versturen van de aanslagen:

  • De definitieve aanslag toeristenbelasting 2019 wordt begin augustus verstuurd. U kunt de aanslag betalen in twee termijnen en wel op 30-09-2020 en 30-11-2020;
  • Er wordt geen voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 verstuurd. In januari 2021 kunt u zelf aangifte doen voor de toeristenbelasting 2020.
  • U ontvangt dan in het eerste kwartaal 2021 direct een definitieve aanslag voor de toeristenbelasting 2020;
  • Vanaf augustus verstuurt Sabewa de zuiveringsheffing voor bedrijven over de jaren 2017, 2018 en 2019;