Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Het coronavirus treft lokale ondernemers.
Het kabinet heeft daarom besloten om uitzonderlijke economische maatregelen te treffen.
Het doel is om naast onze gezondheid, ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.
Een overzicht van alle maatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Infographic steunpakket voor economie en arbeidsmarkt Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Uitgeschreven tekst afbeelding

Steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt

Ondernemers en werkenden krijgen voor langere tijd meer duidelijkheid over financiële ondersteuning. Economische groei wordt gestimuleerd en waar nodig worden mensen geholpen richting nieuw werk.

Financiële regelingen vanaf 1 oktober 2020

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

 • Verlengd tot en met 30 juni 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden)
 • Aanvragen per medio november
 • Voorwaarden zijn gewijzigd

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

 • Verlengd tot en met 30 juni 2021
 • Aanvragen per oktober, exacte datum afhankelijk van gemeente
 • Voorwaarden zijn gewijzigd

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

 • Verlengd tot en met 30 juni 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden)
 • Aanvragen per 1 oktober 2020
 • Voorwaarden zijn gewijzigd

NL leert door

 • Lopende regeling
 • Aanvragen per direct
 • Kosteloze ontwikkelingadviezen en (online) scholing

Coronakrediet en garanties

 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 • Klein Krediet Corona (KKC)
 • Qredits

Belastingmaatregelen

 • Aanvraag uitstel betaling tot 1 oktober 2020
 • Uitstel loopt uiterlijk t/m 31 december 2020
 • Verlaging invorderingsrente t/m 31 december 2021
 • Ruime betalingsregeling (2 jaar) vanaf 1 januari 2021

Aanvullende steun bij noodzakelijke aanpassingen

Sociale ondersteuning

 • Goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk
 • Mogelijkheden tot om- en bijscholing
 • Tegengaan van armoede en problematische schulden
 • Aanpakken van jeugdwerkloosheid

Investeringsmaatregelen

 • Investeren in o.a. infrastructuur naar voren halen
 • Investeren in een nationale scale-up-faciliteit
 • Reservering voor participatie in privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren
 • Versterken fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen voor innovatief mkb
 • Meer cofinanciering van EU-programma's t.b.v. Nederlandse ondernemers

Voor bepaalde sectoren is er aanvullende steun.

Voorwaarden en meer informatie: www.rijksoverheid.nl/steunpakket

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers, de zogenaamde Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Dit betreft een tijdelijke inkomensondersteuning om zelfstandig ondernemers te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten.
De regeling is alleen bedoeld voor zelfstandigen die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis.
De Tozo-regeling (Tozo 1) is 1 juni 2020 afgelopen, Tozo 2 liep van 1 juni tot 1 oktober 2020, Tozo 3 liep van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en Tozo 4 liep van 1 april tot 1 juli 2021. Tozo 5 is op 1 juli in werking getreden en loopt tot 1 oktober 2021.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo.

De inkomensregeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en alleen van toepassing als

 • u in Nederland woont en over de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht beschikt
 • uw bedrijf gevestigd is in Nederland of in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland
 • u over alle benodigde papieren en vergunningen beschikt om uw bedrijf en beroep uit te oefenen
 • uw bedrijf actief is en niet opgeheven
 • uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel
 • uw bedrijf voor het merendeel uw bezit is; u heeft tenminste 51% van de aandelen in handen
 • u de volledige zeggenschap hebt over uw bedrijf en zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen
 • u in een jaar tenminste 1225 uur of, als u na 1 januari 2019 gestart bent, gemiddeld 23,5 uur per week aan werkzaamheden voor uw bedrijf of zelfstandig heeft verricht
 • het inkomen van u (en uw partner) als gevolg van de coronacrisis onder het geldende sociaal minimum komt
 • u ouder bent dan 18 jaar en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

De regeling bedrijfskapitaal is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en

 • uw bedrijf in financiële problemen is gekomen door de coronacrisis
 • u in Nederland woont en over de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht beschikt
 • uw bedrijf gevestigd is in Nederland of in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland
 • u over alle benodigde papieren en vergunningen beschikt om uw bedrijf en beroep uit te oefenen
 • uw bedrijf actief is en niet opgeheven
 • uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel
 • uw bedrijf voor het merendeel uw bezit is; u heeft tenminste 51% van de aandelen in handen
 • u de volledige zeggenschap hebt over uw bedrijf en zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen
 • u in een jaar tenminste 1225 uur of, als u na 1 januari 2019 gestart bent, gemiddeld 23,5 uur per week aan werkzaamheden voor uw bedrijf of zelfstandig heeft verricht
 • u bent ouder dan 18 jaar
 • u geen verzoek heeft ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring
 • u ondernemer bent en in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland woont, een bedrijf in Nederland heeft en sociale premies afdraagt in Nederland1

Op de website https://krijgiktozo.nl/ vindt u meer informatie over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
Met behulp van de 'Tozo overbruggingsregeling check' kunt u zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling.

Aanvragen

Zelfstandig ondernemers kunnen hun aanvraag voor Tozo indienen bij de gemeente Sluis1.

Vanaf 1 juli 2021 kunt u Tozo 5 aanvragen. Dit kan voor de maanden juli, augustus en september 2021. Let op, aanvragen met terugwerkende kracht is slechts mogelijk tot 1 kalendermaand. In september 2021 kunt u, als voorbeeld, een aanvraag indienen met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2021.

Voor het aanvragen van een verlenging van uw inkomensregeling (uitkering levensonderhoud) kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier verlenging (PDF).

Wilt u voor de eerste keer Tozo aanvragen gebruik dan het aanvraagformulier Tozo (PDF)2. Dit formulier dient u ook te gebruiken als u (aanvullend) bedrijfskapitaal wilt aanvragen tot maximaal € 10.157,-. Dit is het maximale bedrag van Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3, Tozo 4 en Tozo 5 gezamenlijk.

U kunt het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier inclusief bijbehorende bewijsstukken mailen naar werkeninkomen@gemeentesluis.nl.

1 Voor de zelfstandig ondernemer woonachtig in het buitenland met een bedrijf in Nederland gaat de gemeente Maastricht voor het hele land alle aanvragen voor de lening bedrijfskapitaal Tozo behandelen. Alle informatie en het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website van gemeente Maastricht. Ondernemers met vragen kunnen terecht via een speciaal telefoonnummer (+ 31 (0)43 350 60 30) en e-mailadres bedrijfskapitaalgrensondernemers@maastricht.nl.

2 Bij het aanvraagformulier Tozo zit ook een checklist om u te ondersteunen bij het invullen.