Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om inwoners uit de gemeente Sluis te helpen, hebben burgemeester en wethouders in de vergadering van 2 maart 2021 de ‘Tijdelijke beleidsregels TONK gemeente Sluis 2021’ vastgesteld. Op 25 mei 2021 is deze regeling herzien en is de maandelijkse TONK-uitkering verhoogd. Op 13 juli 2021 is deze regeling nogmaals herzien waarbij het aantal maanden dat u gebruik kunt maken van deze regeling, is verlengd. 

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is een onbelaste vergoeding in de vorm van bijzondere bijstand. U kunt, met terugwerkende kracht, een vergoeding aanvragen voor de maanden waarin u door corona te weinig inkomen heeft om uw woonkosten te betalen. Het gaat om de huur of de hypotheek en de kosten van elektriciteit, gas en water. 

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • U heeft in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020. Dit  verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen. 
  • U heeft minder dan € 30.000,- aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren) en de waarde van beleggingen of bitcoins. 
  • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
  • De kosten van uw huur of hypotheek en de rekeningen voor gas, water en elektriciteit bedragen samen meer dan 35% van uw inkomen.

Hoe hoog is de TONK-uitkering en hoe lang kunt u deze krijgen?

De TONK is ingegaan per januari 2021 (met terugwerkende kracht) en eindigt op 30 september 2021. U kunt er maximaal negen maanden gebruik van maken. De vergoeding bedraagt € 800,- per maand met een maximum van € 4800,- in totaal. Als u bijvoorbeeld een uiterking aanvraagt voor een periode van zeven maanden, dan bedraagt het maximale bedrag € 4800,-. 

Aanvraag indienen

Een aanvraag voor TONK kunt u indienen tot 1 oktober 2021 via dit aanvraagformulier (PDF). U kunt het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier inclusief bijbehorende bewijsstukken bij voorkeur mailen naar werkeninkomen@gemeentesluis.nl of per post opsturen naar gemeente Sluis, t.a.v. cluster Werk en Inkomen, Postbus 27, 4500 AA in Oostburg.  

Heeft u het formulier volledig ingevuld en alle gevraagde gegevens ingeleverd en zijn er geen bijzonderheden? Dan stellen wij alles in het werk om u binnen vier weken te berichten over uw aanvraag.