Tijdelijke verruiming Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Per 1 oktober 2021 zijn de regelingen Tozo en Tonk gestopt. Maar mogelijk kunt u als ondernemer wel gebruik maken van de tijdelijk verruimde Bbz voor een (aanvullende) uitkering levensonderhoud tot het sociaal minimum.

Tot 1 april 2022 geldt het tijdelijk aangepast Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz): 

  • Vermogenstoets is niet van toepassing;
  • Aanvragen Bbz-uitkering is met terugwerkende kracht mogelijk (vanaf de 1e dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin u aanvraagt);
  • Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering gebeurt per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) en de directe verstrekking van de Bbz-uitkering is om niet (en niet als voorlopige lening);
  • Er is wel een toets op de levensvatbaarheid;
  • Vanaf 1 april 2022 is het reguliere Bbz weer van toepassing.

Voor het aanvragen kunt u gebruik maken van onderstaand aanvraagformulier. 

Aanvraagformulier tijdelijke verruiming Bbz

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kunt u, inclusief bewijsstukken mailen naar werkeninkomen@gemeentesluis.nl.