Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

Per 1 oktober 2021 stoppen de landelijke generieke coronasteunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen.

Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf 1 oktober 2021 niet worden verlengd. U kunt dus geen Tozo meer aanvragen. 

Vanaf het einde van de Tozo, per 1 oktober 2021, tot het einde van het jaar geldt een tijdelijk aangepast Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Voor het Bbz gelden in kwartaal 4 van 2021 (1 oktober tot en met 31 december 2021): 

  • vermogenstoets is niet van toepassing;
  • aanvragen Bbz-uitkering is met terugwerkende kracht mogelijk (maximaal 2 maanden);
  • het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering gebeurt per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) en de directe verstrekking van de Bbz-uitkering is om niet (en niet als voorlopige lening).

Vanaf 1 januari 2022 is het reguliere Bbz weer van toepassing.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente en/of mailen naar werkeninkomen@gemeentesluis.nl.