Overzicht voorzieningen landelijk, regionaal en gemeentelijk

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw onderneming of werknemers. Op deze pagina vindt u een overzicht van maatregelen, voorzieningen en ondersteuning waar u mogelijk een beroep op kunt doen.  

Per onderwerp ziet u welke maatregelen bestaan en lichten wij deze kort toe met vermelding van de betrokken instantie. Voor de details verwijzen wij u door middel van een link naar de website van de Rijksoverheid of betrokken instantie, zodat u steeds de meest actuele informatie kunt raadplegen.  

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket via ondernemen@gemeentesluis.nl of 140117. 

Steunpakket Rijksoverheid

Het 3e steunpakket voor bedrijven is op 1 oktober 2020 ingegaan. De meeste regelingen zijn verlengd tot juli 2021, met nieuwe voorwaarden. Op 21 januari maakte het kabinet bekend dat de steun opnieuw wordt uitgebreid. De geplande afbouw van steun is uitgesteld.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid NOW-regeling (NOW 3.0)

Vergoeding van loonkosten bij verwacht omzetverlies van minimaal 20%.

Instantie: UWV 
Contactgegevens: 088-8982004 / www.uwv.nl 
Meer informatie: Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO 3)

Een tegemoetkoming in het levensonderhoud voor zelfstandige ondernemers als het inkomen door de coronamaatregelen onder het sociaal minimum is gedaald. Ook valt hieronder een lening voor bedrijfskapitaal (tot 01-04-2021).

Instantie: gemeente Sluis
​​​​​​Kijk voor meer informatie op onze gemeentelijke pagina Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
Meer informatie: Vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl

Lening bedrijfskapitaal voor grensondernemers (TOZO 3)

Ondernemers die over de grens wonen (in de EU, EER of Zwitserland), in Nederland hun bedrijf hebben en financieel in de problemen komen door de coronacrisis, kunnen aanspraak maken op een lening voor bedrijfskapitaal. Deze financiële ondersteuning is aan te vragen bij de gemeente Maastricht. Maastricht voert deze regeling voor heel Nederland uit. Het betreft een rentedragende lening van maximaal € 10.157,- die bedoeld is om liquiditeitsproblemen te verminderen. Het rentepercentage van de lening is 2%. De lening moet binnen 3 jaar terugbetaald worden, aflossen hoeft pas vanaf 1 januari 2021.

Instantie: Gemeente Maastricht
Contact: Ondernemers met vragen kunnen terecht via een speciaal telefoonnummer + 31 (0)43 350 60 30 en e-mailadres bedrijfskapitaalgrensondernemers@maastricht.nl.
Meer informatie: Geopend: loket voor grensondernemers voor aanvragen lening bedrijfskapitaal | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Tijdelijke OverbruggingsRegeling zelfstandig ondernemers (TONK)    

Hulp voor mensen die hun noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. Bijvoorbeeld omdat ze zelfstandige zijn, minder opdrachten hebben en niet geholpen zijn door de huidige maatregelen.

Instantie: gemeente Sluis
Kijk voor meer informatie op onze gemeentelijke pagina Tijdelijke OverbruggingsRegeling zelfstandig ondernemers (TONK)
Meer informatie: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

TVL is een subsidie voor MKB ondernemers en zelfstandigen die minimaal 30% omzetverlies hebben door de maatregelen maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Deze regeling is tevens aangevuld met:

  • Eenmalige opslag horeca (voorraad en aanpassingen)
  • Eenmalige opslag voorraad gesloten detailhandel
  • Aparte regeling voor starters (wordt nog uitgewerkt)    

Instantie: Rijksdienst voor Ondernemen (RVO)
Contactgegevens: TVL aanvragen | Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO.nl   

Continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders

Zorgaanbieders die in financiële problemen komen door corona kunnen een bijdrage aanvragen.     

Instanties: Zorgverzekeraars Nederland
Contact: Zorgverzekeraars Nederland - Corona (zn.nl)

Bijzonder uitstel van belastingen

Aanvraag uitstel van onderneming gerelateerde belastingen tot 01-01-2021. Vanaf 01-07-2021 terugbetalen via ruime betalingsregeling van 36 maanden en soepelere voorwaarden.    

Instantie: Belastingdienst
Contactgegevens: www.belastingdienst.nl / 0800-0543        

Let op: gelden speciale voorwaarden zie website belastingdienst.

Financieringsmogelijkheden IMPULS Zeeland

Voor ondernemers met een financieringsbehoefte bestaan via Impuls Zeeland verschillende mogelijkheden. Hieronder vindt u een beknopte toelichting op de Corona Overbruggings Lening, Zeeland Financial Matching en het Fonds verblijfssector. 

Corona-overbruggingslening (COL)    

Corona-overbruggingslening verstrekt  Impuls Zeeland samen met Regionale ontwikkelingsmaatschappijen tussen de €50.000,- en 2 miljoen. 
Doelgroep: start-ups, scale-ups, innovatieve mkb-ers voor 1/3/’20 operationeel     

Instantie: Impuls Zeeland
Contact: vrangen.col@impulszeeland.nl 
Meer informatie: Corona OverbruggingsLening | Impuls Zeeland

Zeeuwse ondersteuning financiering / Zeeland Financial Matching

Ondernemers met een financieringsbehoefte kunnen bij Impuls een voucher aanvragen waarin een deel van de kosten voor inhuur van een financieel adviseur wordt vergoed.     

Instantie: Impuls Zeeland
Contact: 0118-724900 / www.impulszeeland.nl   
Meer informatie: Zeeland FM: Vouchers voor versterken innovatievermogen | Impuls Zeeland

Fonds verblijfssector    

Impuls biedt financiering aan Zeeuwse ondernemers uit de verblijfssector met plannen voor kwaliteitsverbetering.    

Instantie: Impuls zeeland 
Contact: www.impulszeeland.nl 
Meer informatie: www.impulszeeland.nl/fondsverblijfsrecreatie

Financierings- en kredietmogelijkheden

Het Rijk ondersteunt ondernemers om in aanmerking te komen voor een lening bij een financiële instantie door garantstelling via de volgende regelingen. 

GO-C

GO-C biedt ondernemingen de mogelijkheid om met garantstelling van de staat leningen van 1,5 tot 150 miljoen aan te gaan. (80% garantstelling). Financier vraagt aan bij RVO.     

Instantie: Rijksdienst voor ondernemen (RVO
Contactgegevens: www.rvo.nl
Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go/go-corona-go-c

KKC-regeling (Klein Krediet Corona) 

Voor de kleinere ondernemers staat de het rijk garant voor 750 miljoen aan kleine kredieten (€10.000 – €50.000).     

Instanties: Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Tridos.     
Meer informatie: Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) | RVO.nl | Rijksdienst

BMKB-C

Borgstelling MKB-kredieten is verruimd    

Instanties: Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Tridos.    
Meer informatie: Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) | RVO.nl | Rijksdienst

Qredits 

Qredits biedt als stichting microkredieten aan voor startende en kleine ondernemers. Ondernemers kunnen gedurende 6 maanden een beroep doen op rentekorting. 
Ondernemers met lening Qredits kunnen 6 maanden uitstel krijgen voor aflossing    

Instantie: Qredits 
Contactgegevens: www.qredits.nl 
Meer informatie: Qredits Microfinanciering Nederland | Qredits

Aanvullende maatregelen diverse sectoren

Door de Rijksoverheid zijn voor de sectoren land- en tuinbouw en visserij, de sportsector, cultuursector, media en omroepen financiële regelingen opgesteld.

Aanvullende maatregelen Landbouw-, tuinbouw- en vissector 

Het rijk heeft diverse aanvullende maatregelen genomen voor de landbouw-,tuinbouw-en visserijsector.    

Instantie: Rijksoverheid 
Contactgegevens: www.rijksoverheid.nl

Aanvullende maatregelen culturele en creatieve sector

Het rijk heeft diverse aanvullende maatregelen genomen voor de culturele en creatieve sector.    

Instantie: Rijksoverheid
Contactgegevens: www.rijksoverheid.nl
Meer informatie: Financiële regelingen culturele en creatieve sector | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl

Aanvullende maatregelen media en oproepen

Het rijk heeft diverse aanvullende maatregelen genomen voor media en omroepen. 

Instantie: Rijksoverheid
Contactgegevens: www.rijksoverheid.nl 

Aanvullende maatregelen sportsector

Specifiek voor de sportsector is er een steunpakket voor amateursportorganisaties.

Instantie: Rijksoverheid
Contactgegevens: www.rijksoverheid.nl
Meer informatie: Financiële regelingen sportsector | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl

Voorkomen van faillisement

Surseance van betalingen

Aanvragen svb voor uitstel betalingen 1,5 jaar.

Instantie: Rechtbank

Schuldsanering - Aanvragen schuldenregeling

Instantie: Gemeente Sluis
​​​​​​Kijk voor meer informatie op onze gemeentelijke pagina Schuldhulpverlening.

Time-out-arrangement en WHOA

Wet Homologatie Onderhands Akkoord is ingevoerd sedert 1-1-’21. Het doel van de WHOA is het aantal faillissementen te verminderen en werkgelegenheid te behouden. Dit wordt bereikt doordat een bedrijf – dat in de kern levensvatbaar is – haar schulden kan saneren via een dwangakkoord.    

Contact: Afspraak met schuldeisers over schuldenregeling - Zit je in zwaar weer? (kvk.nl)
Meer informatie: Time-out-arrangement (TOA) | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl

Begeleiding en ondersteuning

Professionele coaching en advisering kan u helpen om door de coronacrisis heen te komen. 

SOS-Dockwize (editie Horeca) 

Experts ondersteunen Zeeuwse horeca ondernemers om bedrijfsmatig de corona-crisis te overleven en er sterker uit te komen. Het programma is geschikt voor zowel horecaondernemers die nú op zoek zijn naar (acute) ondersteuning om te zorgen dat ze het hoofd boven water kunnen houden, als ondernemers die willen werken aan de toekomstbestendigheid van hun (horeca)onderneming. Individuele begeleiding door team van experts met als doel/resultaat:

  • Inzicht in financiële situatie en financiële mogelijkheden
  • Handvatten en ideeën om schade te beperken en actieplan

Instantie: Dockwize
Contact: sos@dockwize.nl    
Meer informatie: www.dockwize.nl/sos 

Stichting Ondernemersklankbord

Verzorgt professionele coaching voor MKB bedrijven in financiële moeilijkheden. Gratis advies en begeleiding i.v.m. corona.    

Instantie: OKB
Contact: 070-3490600 / Info@ondernemersklankbord.nl    
Meer informatie: Over OKB » Ondernemersklankbord

Vraag en aanbod werk

Gemeenten en UWV brengen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk bij elkaar. Onder het project ‘aan de slag in Zeeland’ werken deze partijen nauw samen.    

Instantie: werkgeversservicepunt
Contact: ondernemers@aandeslaginzeeland.nl

Hulp bij de omslag naar digitaal werken en online en digitaal communiceren en promoten

Bij de Zeeuwse innovatie hub Dockwize kunnen ondernemers terecht voor praktische vragen over het versneld innoveren en digitaliseren van bedrijfsvoering en werkzaamheden.    

Instantie: Dockwize
Contact: www.ikmoetdigitaal.nl 
Meer informatie: Gratis ondernemersvragen stellen via chat. Business coaches iedere dag van 9 – 17 u. Bereikbaar via digitaal desk.

Innovatievoorzieningen IMPULS Zeeland

Impuls inspireert, ondersteunt & financiert toeristische bedrijven met diverse programma’s. 

Doorontwikkelingsprogramma vrijetijdssector

Impuls organiseert digitale bijeenkomsten voor ondernemingen uit de vrijetijdssector om te inspireren over doorontwikkeling.     

Instantie: Impuls Zeeland
Contact: www.impulszeeland.nl/agenda 

Aanjaagprogramma toerisme

Impuls inspireert, ondersteunt & financiert toeristische bedrijven.    

Instantie: Impuls Zeeland
Contact: www.impulszeeland.nl/innovatievraag-toerisme 

Innovatievouchers toerisme

Toeristische bedrijven worden door middel van een innovatievoucher of expertmeeting geholpen met ontwikkeling van hun bedrijf.    

Instantie: Impuls Zeeland
Contact: www.impulszeeland.nl/innovatievouchers

Meer interessante links: