Gemeentelijke steunmaatregelen

Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw onderneming of werknemers. Op deze pagina vindt u een overzicht van gemeentelijke steunmaatregelen waar u mogelijk een beroep op kunt doen.  

Gemeentelijke steunmaatregelen 2021

Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen  

Op verzoek kan uitstel van betaling voor 36 maanden worden verleend. Daarbij wordt eerst bekeken of een betalingsregeling kan worden vormgegeven.     

Instantie: Sabewa
Contact: info@sabewa-zeeland.nl

Leges evenementen

Voor leges van evenementen die geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de coronamaatregelen, wordt de hardheidsclausule op grond van artikel 63 van de AWR toegepast en daarmee de leges voor die vergunningen ingetrokken.    

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl

Precariobelasting voor terrassen en uitstallingen

Er moet geen precario worden betaald voor het hebben van een terras en uitgestalde zaken langs en aan gevels.

Instantie: Sabewa
Contact: info@sabewa-zeeland.nl

Precario tijdelijke terrasuitbreiding  

Er wordt geen precario in rekening gebracht voor de tijdelijke terrasuitbreiding tijdens de Coronacrisis    

Instantie: Sabewa
Contact: info@sabewa-zeeland.nl

Toeristenbelasting 

De gemeente Sluis werkt met een systeem van forfaitaire tarieven. Op verzoek kan een niet forfaitaire maatstaf van heffing worden toegepast. Dat betekent dat alleen voor het werkelijk aantal overnachtingen toeristenbelasting wordt bepaald.    

Instantie: De betreffende recreatieondernemer
Contact: De recreant adviseren om in gesprek te gaan met de recreatieondernemer om te vragen alleen toeristenbelasting op basis van werkelijke overnachtingen te betalen.

Watertoeristenbelasting 

De gemeente Sluis werkt met een systeem van forfaitaire tarieven. Op verzoek kan een niet forfaitaire maatstaf van heffing worden toegepast. Dat betekent dat alleen voor het werkelijk aantal overnachtingen toeristenbelasting wordt bepaald.    

Instantie: De betreffende ondernemer
Contact: De recreant adviseren om in gesprek te gaan met de ondernemer om te vragen alleen toeristenbelasting op basis van werkelijke overnachtingen te betalen.

Kosteloze verlenging optieovereenkomst 

De eerste kosteloze optie wordt uitgegeven voor 6 maanden (zodat de gegadigde de tijd krijgt om financiering en omgevingsvergunning rond te krijgen). Hierna kan de optie met 6 maanden verlengd worden voor 1% van de aankoopprijs. Bij wijze van coulance worden voor de eerste verlenging van een optieovereenkomst geen kosten doorberekend.    

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl

Huur amateursportaccommodaties    

Kwijtschelding van de huur voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl

Huur cultuur/maatschappelijke gebruikers  

Kwijtschelding van de huur voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl

Huur commerciële gebruikers    

Kwijtschelding van 50% van de huur van commerciële gebruikers zonder gemeentelijke exploitatiebijdrage én die vanwege de coronamaatregelen hun accommodatie moeten sluiten voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.    

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl

Vergoeding zakelijke rechten
 • Kwijtschelding van de vergoeding voor zakelijke rechten die onder de categorie sport vallen voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.
 • Kwijtschelding van de vergoeding voor zakelijke rechten die onder de categorie cultuur/maatschappelijk vallen voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl

Gebruiksvergoeding strandpaviljoens 

Besluitvorming is nog in voorbereiding.    

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl

Tijdelijk extra ruimte op het strand voor paviljoens

Besluitvorming is nog in voorbereiding.    

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl

Marktgelden

Gedurende de periode (lockdown) dat marktkooplieden hun marktkraam niet mogen plaatsen en exploiteren wordt kwijtschelding van marktgelden verleend. Voor standplaatsen die wél gebruikt mogen/mochten worden (voedingswaren), worden wél marktgelden gerekend.    

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl

Reclamebelasting (wordt alleen geheven in Oostburg)  

Er moet geen reclamebelasting worden betaald in 2021.

Instantie: Sabewa
Contact: info@sabewa-zeeland.nl

WOZ-waardering 2021

Voor de WOZ waardering 2021 in het kader van COVID 19 worden bepaalde categorieën bedrijfsobjecten in horeca, sport en cultuur nog niet in februari 2021 beschikt. Deze aanslagen worden hiervoor tijdelijk volledig geblokkeerd, dus inclusief de overige heffingen. De aanslagen worden later dit jaar, uiterlijk 30 juni 2021 verstuurd, waarbij een waardepeildatum voor de WOZ wordt gehanteerd van 1 januari 2021 in plaats van 1 januari 2020, vanuit het advies om een waardevermindering toe te passen. De categorie ‘winkels’ is van deze regeling is uitgezonderd.    

Instantie: Sabewa
Contact: info@sabewa-zeeland.nl

 

Gemeentelijke steunmaatregelen 2020

Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen

Op verzoek kan uitstel van betaling voor 36 maanden worden verleend. Daarbij wordt eerst bekeken of een betalingsregeling kan worden vormgegeven.     

Instantie: Sabewa
Contact: info@sabewa-zeeland.nl

Leges evenementen

Voor leges van evenementen die geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de coronamaatregelen, wordt de hardheidsclausule op grond van artikel 63 van de AWR toegepast en daarmee de leges voor die vergunningen ingetrokken.    

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl

Precariobelasting voor terrassen en uitstallingen

Er moet geen precario worden betaald voor het hebben van een terras en uitgestalde zaken langs en aan gevels voor de volgende periodes:

 • 16 maart 2020 tot 1 juni 2020;
 • 14 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.   

Instantie: Sabewa
Contact: info@sabewa-zeeland.nl

Precario tijdelijke terrasuitbreiding

Er wordt geen precario in rekening gebracht voor de tijdelijke terrasuitbreiding tijdens de Coronacrisis    

Instantie: Sabewa
Contact: info@sabewa-zeeland.nl

Toeristenbelasting

De gemeente Sluis werkt met een systeem van forfaitaire tarieven. Op verzoek kan een niet forfaitaire maatstaf van heffing worden toegepast. Dat betekent dat alleen voor het werkelijk aantal overnachtingen toeristenbelasting wordt bepaald.    

Instantie: De betreffende recreatieondernemer
Contact: De recreant adviseren om in gesprek te gaan met de recreatieondernemer om te vragen alleen toeristenbelasting op basis van werkelijke overnachtingen te betalen.

Watertoeristenbelasting

De gemeente Sluis werkt met een systeem van forfaitaire tarieven. Op verzoek kan een niet forfaitaire maatstaf van heffing worden toegepast. Dat betekent dat alleen voor het werkelijk aantal overnachtingen toeristenbelasting wordt bepaald.    

Instantie: De betreffende ondernemer
Contact: De recreant adviseren om in gesprek te gaan met de ondernemer om te vragen alleen toeristenbelasting op basis van werkelijke overnachtingen te betalen.

Kosteloze verlenging optieovereenkomst

De eerste kosteloze optie wordt uitgegeven voor 6 maanden (zodat de gegadigde de tijd krijgt om financiering en omgevingsvergunning rond te krijgen). Hierna kan de optie met 6 maanden verlengd worden voor 1% van de aankoopprijs. Bij wijze van coulance worden voor de eerste verlenging van een optieovereenkomst geen kosten doorberekend.    

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl

Huur amateursportaccommodaties

Kwijtschelding van de huur:

 • van 1 maart 2020 tot het einde van het sportseizoen 2020;
 • van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl

Huur cultuur/maatschappelijke gebruikers

Kwijtschelding van de huur:

 • van 15 maart 2020 tot en met 30 juni 2020;
 • van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl

Huur commerciële gebruikers

Kwijtschelding van 50% van de huur van commerciële gebruikers zonder gemeentelijke exploitatiebijdrage én die vanwege de coronamaatregelen hun accommodatie moeten sluiten voor de periode:

 • Van 15 maart 2020 tot 15 mei 2020;
 • Van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl

Vergoeding zakelijke rechten
 • Kwijtschelding van de vergoeding voor zakelijke rechten die onder de categorie sport vallen voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 en de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.
 • Kwijtschelding van de vergoeding voor zakelijke rechten die onder de categorie cultuur/maatschappelijk vallen voor de periode 15 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 en de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl

Gebruiksvergoeding strandpaviljoens

De verhoging van de gebruiksvergoeding (om toe groeien naar het Zeeuwse gemiddelde in vijf jaar tijd) wordt voor 2020 niet doorgevoerd als tegemoetkoming gezien de coronacrisis.     

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl

Tijdelijk extra ruimte op het strand voor paviljoens

In de periode van 1 mei – 1 okt. is extra ruimte geboden aan de paviljoens om in een straal van 10 meter rond het paviljoen afhaal te voorzien en onbediend terras. Ook hiervoor wordt geen vergoeding in rekening gebracht. Dit geldt enkel voor de paviljoens op rijksgrond, als gemeente kunnen we geen besluiten nemen over de gebruiksvergoeding van paviljoens op grond van Waterschap Scheldestromen of Het Zeeuwse Landschap.    

Instantie: Gemeente Sluis
Contact: info@gemeentesluis.nl