OZB

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting op onroerende zaken.
Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan.
Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

Er zijn twee soorten OZB:

  • Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen.
  • Gebruikersbelasting voor niet-woningen.

Kijk op de website van Sabewa Zeeland voor meer informatie over deze belasting.

Tarieven
 

Bekijk de tarieven.

Belasting kwijtschelden
 

Heeft u niet genoeg geld om de gemeentelijke belastingen te betalen?
En komt dit doordat u geen of weinig inkomen heeft?
Dan kunt u vragen het bedrag kwijt te schelden.
U vraagt om kwijtschelding bij Sabewa Zeeland.

Bezwaar maken
 

Bent u het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belastingen?
Of staat er een fout op het aanslagbiljet?
Dan kunt u bezwaar maken bij Sabewa Zeeland.

Bezwaar maken