Gemeentelijke panden te koop

Markt 1 (Retranchement)

Gemeente Sluis is op zoek naar een geschikt initiatief voor, het rijksmonument, de voormalige gemeenteschool “D' Ouwe Schoole”, gelegen Markt 1 te Retranchement. Het perceel heeft een oppervlakte van ca. 795 m². 

Afbeelding Markt 1 Retranchement

Plan indienen

Geïnteresseerden kunnen tot en met 1 juni 2022 een plan met bod indienen. Wij nodigen u uit om uiterlijk 1 juni 2022 een aanbod aan de gemeente te doen, bestaande uit een omschrijving van uw plan en een bod. Vervolgens zal uit de ingekomen plannen een selectie worden gemaakt en zal een keuze worden gemaakt voor een voorkeursinitiatief. Aan de hand hiervan zullen de eerste gesprekken over verkoop en voorwaarden plaatsvinden. De gemeente behoudt zich het recht voor, geen enkel aanbod te aanvaarden indien er geen plannen zijn die kwalitatief en financieel voldoende krachtig zijn.

Voorwaarden

 • Het perceel met opstal wordt openbaar verkocht in de huidige staat met de vigerende bestemming.
 • De voorkeur gaat uit naar een initiatief dat past in een kleine kern en de waarde van Retranchement en omgeving bevordert.
 • De voorkeur gaat uit naar een functie passend in de maatschappelijke bestemming van het object. 
 • Het initiatief moet gericht zijn op volledige overname van de grond (geen verhuur en geen opsplitsing).
 • Bij verkoop wordt er in de koopovereenkomst een meerwaardeclausule opgenomen voor iedere toekomstige, waarde verhogende bestemmingswijziging.
  • De meerwaardeclausule met kettingbeding voor iedere toekomstige waarde verhogende bestemmingswijziging is zo opgebouwd dat het (getaxeerde) verschil van waarde tussen de oude en de nieuwe (waarde verhogende) bestemming betaald zal worden aan de Gemeente Sluis.
 • Bij een (toekomstige) wijziging naar bestemming wonen, is er alleen een bestemming voor permanente bewoning mogelijk. Een tweede woning voor eigen gebruik en/of recreatieve verhuur wordt uitgesloten. 
  • Bij een bestemming “wonen” is alleen permanente bewoning toegestaan. Hiervoor zal er een boeteclausule met kettingbeding in de overeenkomst opgenomen worden.
 • De gemeente is bereid als ontbindende voorwaarde op te nemen dat wanneer voor het initiatief geen onherroepelijk bestemmingsplan dan wel omgevingsvergunning tot stand komt, de koop wordt ontbonden. De initiatiefnemer verbindt zich in de koopovereenkomst een maximale inspanning te leveren voor het verkrijgen van voornoemde (bestemmingsplan en omgevingsvergunning).
 • Het pand betreft een rijksmonument. Het monumentenkompas van dit pand geeft een goede weergave van de mogelijkheden en onmogelijkheden.
 • Het is een oud pand met de nodige uitdagingen. Een van de uitdagingen is het feit dat een gedeelte van de kapconstructie is aangetast door o.a. bruinrot. De gemeente wordt in de overeenkomst gevrijwaard voor alle gevolgen en verborgen gebreken.
 • Ingediende plannen zonder bod worden niet in behandeling genomen.
 • In geval de initiatieven inclusief biedingen naar het oordeel van het college niet passend zijn is de gemeente niet verplicht om te gunnen.

Voor meer informatie en/of inlichtingen kunt u contact opnemen met Simone Tijssen via tel. +31 (0)6 - 30 99 94 69 / +31(0)117 - 457 000 of stijssen@gemeentesluis.nl.

Koningin Julianastraat 21 (Schoondijke)

Gemeente Sluis is op zoek naar een geschikt initiatief voor het voormalig schoolgebouw, gelegen aan de Koningin Julianastraat 21 Schoondijke. Het perceel heeft een oppervlakte van 1.154 m². 

Afbeelding vooraanzicht Koningin Julianastraat 21 Schoondijke

Plan indienen

Geïnteresseerden kunnen tot en met 18 mei 2022 een plan met bod indienen. Wij nodigen u uit om uiterlijk 18 mei 2022 een aanbod aan de gemeente te doen, bestaande uit een omschrijving van uw plan en een bod. Vervolgens zal uit de ingekomen plannen een selectie worden gemaakt en zal een keuze worden gemaakt voor een voorkeursinitiatief. Hiermee zullen de eerste gesprekken over verkoop en voorwaarden plaatsvinden. De gemeente behoudt zich het recht voor geen enkel aanbod te aanvaarden indien er geen plannen zijn die kwalitatief en financieel voldoende krachtig zijn.

Richtprijs

€ 215.000,- kosten koper.

Voorwaarden

 • Het perceel met opstal wordt openbaar verkocht in de huidige staat met de vigerende bestemming; 
 • De realisatie van een woning is in principe toegestaan. De hiervoor noodzakelijke ruimtelijke procedure (bestemmingsplanprocedure ex 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening) is voor risico en rekening van de koper;
 • In geval het initiatief betrekking heeft op wonen is enkel één woning toegestaan die bestemd is voor permanente bewoning;
 • De voorkeur gaat uit naar een initiatief dat de leefbaarheid c.q. sociaal-maatschappelijke waarde van Schoondijke en omgeving bevordert; 
 • Het initiatief moet gericht zijn op volledige overname van de grond (geen verhuur en geen opsplitsing);
 • De gemeente is bereid als ontbindende voorwaarde op te nemen dat wanneer voor het initiatief geen onherroepelijk bestemmingsplan dan wel omgevingsvergunning tot stand komt, de koop wordt ontbonden. De initiatiefnemer verbindt zich in de koopovereenkomst een maximale inspanning te leveren voor het verkrijgen van voornoemde (bestemmingsplan en omgevingsvergunning).  

Voor meer informatie en/of inlichtingen kunt u contact opnemen met Axèl Veraart via tel. 0117 - 457 226 of averaart@gemeentesluis.nl.

Landbouwstraat 2 (Schoondijke) - VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Gemeente Sluis is op zoek naar een geschikt initiatief voor het voormalig schoolgebouw, gelegen aan de Landbouwstraat 2 te Schoondijke. Het perceel heeft een oppervlakte van 1.673 m². 

Afbeelding Landbouwstraat Schoondijke  

Plan indienen

Geïnteresseerden kunnen tot en met 24 december 2021 een plan met bod indienen. Wij nodigen u uit om uiterlijk 24 december 2021 een aanbod aan de gemeente te doen, bestaande uit een omschrijving van uw plan en een bod. Vervolgens zal uit de ingekomen plannen een selectie worden gemaakt en zal een keuze worden gemaakt voor een voorkeursinitiatief. Hiermee zullen de eerste gesprekken over verkoop en voorwaarden plaatsvinden. De gemeente behoudt zich het recht voor geen enkel aanbod te aanvaarden indien er geen plannen zijn die kwalitatief en financieel voldoende krachtig zijn.

Voorwaarden

 • Het perceel met opstal wordt openbaar verkocht in de huidige staat met de vigerende bestemming; 
 • De realisatie van een woning is in principe toegestaan. De hiervoor noodzakelijke ruimtelijke procedure (bestemmingsplanprocedure ex 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening) is voor risico en rekening van de koper;
 • In geval het initiatief betrekking heeft op wonen is enkel één woning toegestaan die bestemd is voor permanente bewoning;
 • De voorkeur gaat uit naar een initiatief dat de leefbaarheid c.q. sociaal-maatschappelijke waarde van Schoondijke en omgeving bevordert; 
 • Het initiatief moet gericht zijn op volledige overname van de grond (geen verhuur en geen opsplitsing);
 • De gemeente is bereid als ontbindende voorwaarde op te nemen dat wanneer voor het initiatief geen onherroepelijk bestemmingsplan dan wel omgevingsvergunning tot stand komt, de koop wordt ontbonden. De initiatiefnemer verbindt zich in de koopovereenkomst een maximale inspanning te leveren voor het verkrijgen van voornoemde (bestemmingsplan en/of omgevingsvergunning).  

Voor meer informatie en/of inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Axèl Veraart (0117) 457 226, averaart@gemeentesluis.nl.

Voormalige gemeentewerkplaats (Groede) - VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Quarles van Uffordstraat 20
Bouwjaar: 1925, renovatiejaar 1981
Perceeloppervlakte: ± 994 m²

Voorwaarden verkoop gemeentewerkplaats Groede

U kunt contact met ons opnemen via 14 0117 voor meer informatie over dit pand.

Voormalige basisschool (Hoofdplaat) -  VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Deltastraat 22
Bouwjaar: 1973
Perceeloppervlakte: 2.682 m²
Bestemmingsplan Kleine kernen
Op het perceel is de bestemming 'Maatschappelijk' van toepassing.

Bekijk op de website van de makelaar

Voormalig dorpshuis ''De HeerlijckHeyt'' (Nieuwvliet) - VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Dorpsstraat 37

Bouwjaar: 1910
Perceeloppervlakte: 725 m²
Op het perceel is de bestemming 'Maatschappelijk' van toepassing.

U kunt contact met ons opnemen via 14 0117 voor meer informatie over dit pand.