Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannnen eenvoudig raadplegen op ruimtelijke plannen.nl

Via de website van ruimtelijkeplannen.nl kan u op eenvoudige wijze achterhalen welke regels er van toepassing zijn op uw eigen bouwperceel of in een bepaald gebied. Kies op de hoofdpagina van de website voor het tabblad snelzoeken en voer achtereenvolgens uw postcode en huisnummer in vervolgens op nu zoeken klikken en op de kaart verschijnt uw perceel. Klik op het icoon 'i' en daarna in de kaart om meer informatie op te vragen over uw locatie binnen het plan. De info verschijnt daarna rechts in beeld. U kan de bestemmingsplannen ook raadplegen op de website van de gemeente via geldende bestemmingsplannen of contact opnemen met de gemeente om een bestemmingsplan op papier in te kijken. Nog niet alle plannen zijn digitaal, voor het inkijken van een bestemmingsplan op papier vragen wij u om vooraf telefonisch een afspraak te maken, tel. 140117 (vanuit het buitenland +31(0)117 457000). Voor meer informatie over bestemmingsplannen kunt u ook mailen naar info@gemeentesluis.nl.  

 

 

 

Bestemmingsplannen in procedure

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in de gemeente Sluis mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat aangegeven of er in een gebied bijvoorbeeld een sportcomplex mag komen of een camping. Er staat ook waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Het bestemmingsplan is bindend: het geldt zowel voor burgers, bedrijven als voor de gemeente zelf. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen. Voordat een nieuw plan van kracht wordt, ligt het meerdere malen ter inzage bij de gemeentelijke balie. Gedurende de periode dat een plan ter inzage ligt, kunt u reageren. De plannen (die ter inzage liggen) zijn tevens digitaal  te raadplegen via deze website. Voordat een bestemmingsplan van kracht wordt doorloopt het dus verschillende stadia.

 

Geldende bestemmingsplannen

 

Zodra de bestemmingsplanprocedure volledig doorlopen is en de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State zijn uitgeput, wordt een plan onherroepelijk. Wanneer u wilt weten welke regels er in een gebied gelden raadpleegt u de  geldende bestemmingsplannen. Voor het inkijken van een bestemmingsplan op papier vragen wij u om vooraf telefonisch een afspraak te maken, tel. 14 0117 (vanuit het buitenland +31(0)117 457 000). Voor meer informatie kunt u ook mailen naar info@gemeentesluis.nl.

 

 


Uitgelicht


Zoeken