Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Een ernstige psychiatrische aandoening kan ertoe leiden dat de persoon een gevaar voor zichzelf of anderen is.
Als deze persoon dan hulp weigert kan verplichte zorg nodig zijn.
De verplichte zorg kan zowel voor jeugdigen als volwassenen van toepassing zijn en wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan.

Nieuwe rol gemeente in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Om ervoor te zorgen dat iemand de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft, heeft uw gemeente per 1 januari 2020 een nieuwe rol in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). 
Deze wet vervangt de Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).
Vanaf 1 januari kan verplichte zorg ingezet worden door opname in een kliniek, poliklinische zorg of zorg in de thuissituatie.
Alle zorg wordt geleverd door daarvoor gecertificeerde organisaties.
Meer informatie vindt u op www.dwangindezorg.nl/wvggz.

Taken gemeente

De gemeente heeft in de Wvggz nieuwe taken.
De Wvggz maakt het mogelijk dat iedereen kan melden bij het vermoeden dat iemand zichzelf of anderen ernstige schade kan toebrengen, en (mogelijk) nog niet bekend is bij de psychiatrie.
De gemeente moet onderzoeken of er verplichte zorg nodig is en of verplichte zorg voorkomen kan worden.
De Zeeuwse gemeenten hebben deze taken belegd bij het Meldpunt Wvggz, onderdeel van het  Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland.
Het Meldpunt Wvggz werkt hierin samen met diverse deskundigen en indien mogelijk met de betrokkene zelf, diens familie en essentiële naasten.

Melding doen

Indien u een melding wilt doen, kan dit via Meldpunt Wvggz.
Na melding wordt er tijdens de kantoortijden contact met u opgenomen door het Meldpunt Wvggz.

Uiteraard  kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in de eigen gemeente, zoals de huisarts, een zorgbegeleider of een medewerker van het team sociaal domein van de gemeente.
Daarnaast zijn er diverse familie- en cliëntorganisaties die ondersteunend kunnen zijn, waaronder het Zeeuws Platform GGZ en Ypsilon.

Indien u zich zorgen maakt over iemand die zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen, en waarbij er (mogelijk) sprake is van dementie of een verstandelijke handicap, vind u meer informatie op www.dwangindezorg.nl/wzd en op www.zorgvoorbeter.nl/vrijheidsbeperking.
Ook in deze situatie kunt u uw zorgen altijd bespreken met een professional in de eigen gemeente.
Of  kunt u contact opnemen met het Meldpunt Wvggz.

Indien er sprake is van een acute crisissituatie: bel alarmnummer 112.