Werk aan de weg

Bekijk de wegafsluitingen in onze gemeente

Gemiddeld twee weken voordat de werkzaamheden starten zijn ze te raadplegen.

Wij informeren de direct omwonenden per brief over de afsluitingen.

Werkzaamheden

Werkzaamheden Noordweg II en Havendijk Groede

Van 25 november 2020 t/m april 2021 voert Waterschap Scheldestromen werkzaamheden uit op de Noordweg II en de Havendijk in Groede. Door de ontwikkeling van Waterdunen is de hoeveelheid verkeer op de Noordweg II en de Havendijk toegenomen. De huidige breedte van de weg is onvoldoende en wordt daarom verbreed van 4,50 meter naar 5,50 meter. Hiervoor wordt de bestaande sloot gedempt en een nieuwe sloot aangelegd.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden, de planning en omleidingen op www.waterdunen.com.