Werk aan de weg

Bekijk de wegafsluitingen in onze gemeente

Gemiddeld twee weken voordat de werkzaamheden starten zijn ze te raadplegen.

Wij informeren de direct omwonenden per brief over de afsluitingen.

Werkzaamheden

Werkzaamheden Kanaalweg Retranchement/Cadzand

In opdracht van Waterschap Scheldestromen gaat Smits BV vanaf 25 januari t/m 5 maart 2021 beplanting afzetten in het talud van de Kanaalweg te Retranchement / Cadzand op het gedeelte tussen de Zwinbrug en de Zwinstraat. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk als voorbereiding op het baggerwerk en het verstevigen van de oevers van het kanaal. De weg wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (fietsverkeer kan doorgang vinden). Er wordt een omleiding ingesteld.

Voor meer informatie over de wegenonderhoudswerken van Waterschap Scheldestromen, inclusief omleidingstekeningen, kun je terecht op https://melvin.ndw.nu/public

Werkzaamheden Noordweg II en Havendijk Groede

Van 25 november 2020 t/m april 2021 voert Waterschap Scheldestromen werkzaamheden uit op de Noordweg II en de Havendijk in Groede. Door de ontwikkeling van Waterdunen is de hoeveelheid verkeer op de Noordweg II en de Havendijk toegenomen. De huidige breedte van de weg is onvoldoende en wordt daarom verbreed van 4,50 meter naar 5,50 meter. Hiervoor wordt de bestaande sloot gedempt en een nieuwe sloot aangelegd.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden, de planning en omleidingen op www.waterdunen.com.