Ongediertebestrijding

Heeft u last van ratten, wespen of ander ongedierte in of rondom uw huis? Dan kunt u dit melden.

Regelen

U kunt ongedierte telefonisch melden via 14 0117 of online melden via onderstaande button.

Ongedierte online melden

Kosten

Het bestrijden van ongedierte kost meestal geld.

Bijen- en wespennesten

Voor overlast van honingbijen kan de gemeente u informeren/adviseren in een dichtstbijzijnde imker.
Heeft u last van wespennesten dan kan u dit telefonisch melden via 14 0117.
Voor het bestrijden van wespennesten brengen wij u € 116,16 in rekening.

Ratten

Heeft u last van ratten of ander ongedierte in of rondom uw huis? Neem dan contact met ons op of vul het online formulier in. Voor bestrijding van bruine ratten buiten de bebouwde kom heeft de gemeente alleen een adviserende rol. Meer informatie hierover leest u hieronder.

Aanpak van ratten in de gemeente Sluis

De gemeente Sluis krijgt geregeld klachten over de overlast van ongedierte (wat tegenwoordig ‘plaagdieren’ genoemd wordt). De ongewenste aanwezigheid van ratten is er één van.

Ongewenst

Eeuwenlang heeft de mens met allerlei middelen getracht om de rat uit te roeien. De rat is er echter nog steeds en zal nooit volledig verdwijnen. Dat is op zich niet erg, want ratten maakt ook deel uit van ons ecosysteem. Wij moeten echter voorkomen dat ratten fors in aantal toenemen en een probleem gaan vormen. Ze kunnen immers ziektes verspreiden en diverse schades veroorzaken. Veel mensen moeten er niet aan denken om een rat tegen te komen. Toch bestaat die kans, u kunt ze zelfs in huis krijgen. Om dat te voorkomen zijn preventieve maatregelen belangrijk. Want voorkomen is beter dan bestrijden.

Zwarte en bruine rat

Wat dat betreft is het belangrijk te weten dat we hoofdzakelijk te maken hebben met de zwarte en bruine rat. De zwarte rat is snel en kan goed klimmen en springen. Het is een alleseter, met een voorkeur voor granen en ander plantaardig materiaal. Hij houdt van warmte en houdt zich daarom voornamelijk op in gebouwen zoals op veehouderijen en graanoverslagbedrijven. Ook de bruine rat is een alleseter. Hij bevindt zich voornamelijk in de buurt van voedselbronnen: in kelders, schuren, stallen, riolen en ander vervuild water en aan de randen van de kernen waar wat meer ruimte rondom de huizen is.

Voorkomen

Het beheersen van de omvang van de plaagdieren doe je door vooraf maatregelen te nemen zoals:

  • zorg voor goede hygiëne in en om uw woning;
  • laat geen etensresten buiten liggen, bereikbaar voor ratten;
  • zorg voor een goede afsluiting van gebouwen;
  • wees voorzichtig met veel begroeiing tegen de muren;
  • zorg ervoor dat er geen woonruimte voor ratten is;
  • wees voorzichtig en zorgvuldig met het voederen van huisdieren en vogels buiten; de resten hiervan zijn het eten voor de ratten in de nacht.

Bestrijden

Mocht het toch tot een uitbreiding van plaagdieren leiden dan kan er een beroep gedaan worden op professionele plaagdierbeheersing. Echter attenderen wij u erop dat ook de professionele plaagdierbeheerser in 2023 enkel chemische middelen onder strenge voorwaarden mag inzetten. Niet gecertificeerde organisaties/bedrijven en particulieren mogen in 2023 zowel binnen als buiten een pand geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken om plaagdieren (onder andere de rat) te bestrijden.

Zelf ratten vangen is ook een mogelijkheid. Het advies is om bij voorkeur lokdozen met een klem erin te gebruiken. Zet geen losse rattenklemmen buiten, want daar kunnen kinderen en huisdieren bij. Dek de ingangen van de lokdozen zodanig af, dat er geen vogels of egels in kunnen. Let bij het vangen van ratten vooral op uw eigen veiligheid. Draag bijvoorbeeld handschoenen bij het gebruik van de lokdozen en bij het oppakken van de rat. Om de lokdozen met succes te kunnen gebruiken, is geduld en enige kennis over de leefwijze en het gedrag van deze dieren onmisbaar. Zo is van belang te weten dat de ratten in beginsel overal voorkomen waar ze eten en onderdak vinden. Is één van die factoren niet meer aanwezig, dan trekken de ratten verder.

Contact

De gemeentelijke plaagdierbeheersers treden op tegen ratten bij particulieren binnen de bebouwde kom. Het is belangrijk dat hun adviezen opgevolgd worden. Particulieren buiten de bebouwde kom en bedrijven kunnen contact opnemen met plaagdierbeheersingsbedrijven.

Voor adviezen over de aanpak van plaagdieren in het algemeen en ratten in het bijzonder kunt u altijd kosteloos bij ons terecht. U kunt ons dagelijks tussen 8.30 en 16.30 uur bereiken via 14 0117.

Steenmarters

Steenmarters zijn beschermde dieren. Als een steenmarter in een openbare ruimte (lees: bij gemeentelijke eigendommen) overlast bezorgt dan kunt u dit wel bij de gemeente melden.