Milieu-overtreding melden

Vermoedt u dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt?
Dan kunt u dit doorgeven aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Regelen

Heeft uw melding spoed?
Bel dan (0118) 412 323.
Dit kan 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Heeft de melding minder haast?
Dan kunt u bellen naar (0115) 745 100 of e-mailen naar milieumeldpunt@rud-zeeland.nl.

U kunt melding maken van:

  • Bodemvervuiling
  • Luchtverontreiniging
  • Geluidsoverlast
  • Schade aan flora en fauna
  • Schade aan natuurgebieden

De RUD kijkt of de milieuregels worden overtreden en grijpt in als dat nodig is.

Nodig

  • Uw naam, adres en woonplaats.
  • De naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient.
  • Een beschrijving van de overtreding.

Website Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)