Geluidsoverlast melden

Is het geluid afkomstig van een bedrijf?

Dan kunt u dit melden bij de milieuklachtenlijn van de RUD: (0118) 41 23 23
Dit kan 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Burenoverlast

Heeft u overlast van buren of mensen op straat?
Overleg dan eerst met de buren zelf.
U kunt ook buurtbemiddeling vragen.

Als het nodig is, kunt u de politie bellen: (0900) 8844