Drugsoverlast melden

Heeft u te maken met drugsoverlast?
Dan kunt u gratis en eventueel anoniem bellen met de drugsoverlastlijn op (0800) 022 50 85.
U krijgt dan bureau Houdgreep aan de lijn.
Houdgreep wil overlast door de handel in en het gebruik van verdovende middelen terugdringen.

Online melden bij de politie

U kunt de overlast ook online melden via de website van de politie.

Naar politie.nl

Of e-mail naar houdgreep@zeeland.politie.nl.