Prijsvraag

De gemeente Sluis heeft in het voorjaar van 2019 een prijsvraag opgesteld voor de realisatie van zonneparken op de bedrijventerreinen Technopark, Schoondijke (2,1 ha) en Deltahoek, Breskens (2 ha).
In totaal zijn er per locatie acht inschrijvingen ontvangen.
De inschrijvingen zijn beoordeeld op prijs, landschappelijke inpassing en lokale participatie.
De inschrijver met het hoogste puntentotaal op deze onderdelen was Lightsource BP. Zij hebben de prijsvraag dus gewonnen.
Lightsource BP mag nu een vergunningaanvraag indienen en zal de twee zonneparken gaan ontwikkelen.

Begin oktober 2019 organiseerde Lightsource BP een inloopavond waar geïnteresseerden de plannen konden inzien en bespreken met Lightsource BP.